Nhà xe HÀ VINH tuyến Thanh Hóa (Hậu Lộc) - Hà Nội

 • 03/13/2019 15:42
 • 103

Nhà xe HÀ VINH tuyến Thanh Hóa (Hậu Lộc) - Hà Nội, Lịch trình Nhà xe HÀ VINH tuyến Thanh Hóa (Hậu Lộc) - Hà Nội, Số điện thoại nhà xe HÀ VINH tuyến Thanh Hóa (Hậu Lộc) - Hà Nội

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> sân bay Nội Bài

 • 03/13/2019 10:20
 • 43

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> sân bay Nội Bài
Lái xe:0973 133 718
Chiều đi: 8 giờ sáng
Chiều về : 1 giờ chiều cùng ngày
Biển số:29B-193.05
Số ghế:16
Giá vé:90.000 VNĐ - 90.000 VNĐ
Kiểu xe:Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội

 • 03/13/2019 10:16
 • 66

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội
Lái xe: 0869 307 701
Chiều đi: 7 giờ sáng
Chiều về: 12 giờ trưa
Biển số:29B-502.83
Số ghế:10
Giá vé:130.000 VNĐ - 130.000 VNĐ
Kiểu xe:Limosine 10c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Giang - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội

 • 03/13/2019 10:13
 • 55

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Giang - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội
SĐT Lái xe: 0868 956 432
Chiều đi : 5 h sáng
Chiều về: 9 giờ sáng cùng ngày
Biển số:29B-183.42
Số ghế:16
Giá vé:90.000 VNĐ - 90.000 VNĐ
Kiểu xe:Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Sân bay Nội Bài -Hà Nội

 • 03/13/2019 09:58
 • 85

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ -Sân bay Nội bài Hà Nội
Lái xe:0868 451 332
Giờ đi: 12 h 50'
Giờ về : 16h 55'
Biển số:29B-186.45
Số ghế:16
Giá vé:90.000 VNĐ - 90.000 VNĐ
Kiểu xe:Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội

 • 03/13/2019 09:57
 • 98

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Hà Nội
SĐT Lái xe: 0973 133 718
Giờ xuất phát : 17h 15'
Giờ về : 20h 55'
Biển số: 29B-193.05
Số ghế:16
Giá vé: 90.000 VNĐ - 100.000 VNĐ
Kiểu xe: Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Sân bay Nội Bài - Hà Nội

 • 03/13/2019 09:57
 • 42

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Trực Phú - Hải Hậu - Nam Định -> Đại học Mỏ - Sân bay Nội Bài - Hà Nội
SĐT Lái xe: 0868 956 432
Giờ xuất phát: 14h
Giờ về : 17h50'
Biển số:29B-183.42
Số ghế:16
Giá vé:90.000 VNĐ - 90.000 VNĐ
Kiểu xe:Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Long - Hải Hậu - Nam Định -> Nhổn - Hà Nội

 • 03/13/2019 09:55
 • 65

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Long - Hải Hậu - Nam Định -> Nhổn - Hà Nội (Có lịch trình chi tiết đi qua các địa điểm)
SĐT Lái xe: 0969 866 731
Giờ xuất phát: 14 h 50'
Giờ về: 18h 55'
Biển số:29B-182.50
Số ghế:16
Giá vé:90.000 VNĐ - 90.000 VNĐ
Kiểu xe:Ford 16c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Nhổn - Hà Nội

 • 03/13/2019 09:53
 • 82

Nhà xe: Nội Đô - Tuyến xe: Hải Thịnh - Hải Hậu - Nam Định -> Nhổn - Hà Nội (Có lịch trình chi tiết xe chạy qua các địa điểm)

Lái xe: 0869 307 701
Giờ xuất phát: 16h
Giờ về : 19 h 25'
Biển số:29B-502.83
Số ghế:10
Giá vé:130.000 VNĐ - 130.000 VNĐ
Kiểu xe:Limosine 10c
Kiểu ghế:Ghế ngả

Xem thêm

Nhà xe Minh Đức tuyến Thanh Hóa (Như Xuân) - Hải Phòng

 • 03/08/2019 20:06
 • 107

Nhà xe Minh Đức tuyến Thanh Hóa (Như Xuân) - Hải Phòng, Lịch trình Nhà xe Minh Đức tuyến Thanh Hóa (Như Xuân) - Hải Phòng, Số điện thoại nhà xe Minh Đức tuyến Thanh Hóa (Như Xuân) - Hải Phòng

Xem thêm

Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Nghệ An

 • 03/08/2019 20:04
 • 46

Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Nghệ An, Lịch trình Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Nghệ An , Số điện thoại nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Nghệ An

Xem thêm

Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

 • 03/08/2019 20:03
 • 65

Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội, Lịch trình Nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội, Số điện thoại nhà xe TIẾN PHƯƠNG tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

Xem thêm

Nhà xe CAO KIM tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

 • 03/08/2019 20:01
 • 53

Nhà xe CAO KIM tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội , Lịch trình Nhà xe CAO KIM tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội , Số điện thoại nhà xe CAO KIM tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

Xem thêm

Nhà xe ĐÔNG LÝ tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

 • 03/08/2019 20:00
 • 57

Nhà xe ĐÔNG LÝ tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội, Lịch trình Nhà xe ĐÔNG LÝ tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội , Số điện thoại nhà xe ĐÔNG LÝ tuyến Thanh Hóa (Như Thanh) - Hà Nội

Xem thêm

Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hải Phòng

 • 03/08/2019 19:58
 • 87

Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hải Phòng , Lịch trình Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hải Phòng, Số điện thoại nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hải Phòng

Xem thêm

Nhà xe TẤN THÀNH tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hồ Chí Minh

 • 03/08/2019 19:56
 • 60

Nhà xe TẤN THÀNH tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hồ Chí Minh, Lịch trình Nhà xe TẤN THÀNH tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hồ Chí Minh , Số điện thoại nhà xe TẤN THÀNH tuyến Thanh Hóa (Ngọc Lặc) - Hồ Chí Minh

Xem thêm

Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hải Phòng

 • 03/08/2019 19:55
 • 70

Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hải Phòng , Lịch trình Nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hải Phòng , Số điện thoại nhà xe Trung Dũng tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hải Phòng

Xem thêm

Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh

 • 03/08/2019 19:53
 • 58

Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh, Lịch trình Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh , Số điện thoại nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh

Xem thêm

Nhà xe Hợp Lực tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh

 • 03/08/2019 19:52
 • 76

Nhà xe Hợp Lực tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh, Lịch trình Nhà xe Hợp Lực tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh, Số điện thoại nhà xe Hợp Lực tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hồ Chí Minh

Xem thêm

Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hà Nội

 • 03/08/2019 19:49
 • 48

Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hà Nội, Lịch trình Nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hà Nội, Số điện thoại nhà xe Tiến Tiến tuyến Thanh Hóa (Nga Sơn) - Hà Nội

Xem thêm