Thông tin vé xe khách ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Phòng Travel 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Âu 07:20 - 08:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Trung Thành Limousine 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Thịnh - Huế 16:15 - 02:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 900.000
A Ba 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Tín Nghĩa 09:00 - 19:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
A Ba 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Hoàng Long (Đỏ) 08:00 - 18:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 16:15 - 05:15
Thời gian: 13:00
19 Trần Thủ Độ Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine giường nằm 34 chỗ 460.000
Queen Cafe Open Bus 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Queen Cafe Open Bus 17:30 - 08:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Ngõ 83 Ngọc Hồi Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Queen Cafe Open Bus 17:45 - 08:15
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trung Thành Limousine 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 200.000
Trung Thành Limousine 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 200.000
Hải Phòng Travel 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Trung Thành Limousine 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 200.000
Hải Âu 05:30 - 06:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 07:30 - 23:54
Thời gian: 16:24
Bến xe khách Thượng Lý Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
Thu Trang 08:30 - 23:54
Thời gian: 15:24
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
Thể Cường 02:00 - 21:00
Thời gian: 19:00
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 38 chỗ 650.000
Liên Công 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Hải Phòng Bến xe Miền Đông Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 20:12
Thời gian: 13:12
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 11:55 - 04:25
Thời gian: 16:30
Thị Trấn Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Dương Vũ 16:30 - 06:45
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Việt Sơn Anh 11:40 - 04:10
Thời gian: 16:30
Thị Trấn Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Ba 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Tín Nghĩa 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
A Ba 07:30 - 18:30
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Hoàng Long (Đỏ) 07:30 - 18:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thu Trang 13:00 - 07:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 17:30 - 08:54
Thời gian: 15:24
Bến xe Miền Đông Bến xe Vĩnh Bảo Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thể Cường 11:00 - 04:15
Thời gian: 17:15
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 38 chỗ 650.000
Thu Trang 17:30 - 09:54
Thời gian: 16:24
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 18:02
Thời gian: 11:02
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 900.000
Liên Công 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Hải Phòng Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tân Ngọc Trinh 04:30 - 22:55
Thời gian: 18:25
Bến xe An Sương Cầu Vượt Hòa Cầm Limousine 34 giường 350.000
Thọ Mười 07:30 - 03:50
Thời gian: 20:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 400.000
Tâm Minh Phương 07:30 - 00:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Cầu Vượt Hòa Cầm Giường nằm 46 chỗ 350.000
Tiến Tiến 06:05 - 23:40
Thời gian: 17:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 700.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tân Kim Chi 20:30 - 07:00
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 410.000
Kim Yến 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:45 - 04:00
Thời gian: 12:15
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ngõ 83 Ngọc Hồi Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Vạn Lục Tùng 17:20 - 06:20
Thời gian: 13:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng 19 Trần Thủ Độ Limousine giường nằm 34 chỗ 460.000
Queen Cafe Open Bus 13:30 - 04:00
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Sơn Anh 14:00 - 06:30
Thời gian: 16:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Thị Trấn Vĩnh Bảo Giường nằm 46 chỗ 350.000
Lào Tiển 14:15 - 08:15
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 15:45 - 07:45
Thời gian: 16:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 14:15 - 04:45
Thời gian: 14:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 375.000
Việt Sơn Anh 14:30 - 07:00
Thời gian: 16:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Thị Trấn Vĩnh Bảo Giường nằm 46 chỗ 350.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thắng Nguyễn 12:00 - 05:30
Thời gian: 17:30
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Ngã Tư Bình Phước Giường nằm 40 chỗ 300.000
Tân Ngọc Trinh 08:30 - 02:55
Thời gian: 18:25
Cầu Vượt Hòa Cầm Bến xe An Sương Limousine 34 giường 350.000
Thọ Mười 23:00 - 15:25
Thời gian: 16:25
Ngã Tư Túy Loan - QL14B KDL Suối Tiên Giường nằm 40 chỗ 400.000
Cẩm Vân 10:00 - 04:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Thọ Mười 23:00 - 15:45
Thời gian: 16:45
Ngã Tư Túy Loan - QL14B Chợ Đầu Mối Thủ Đức Giường nằm 40 chỗ 400.000
Xem thêm >>