Thông tin vé xe khách ngày 14/08/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:00
Thời gian: 01:10
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng An Lão Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:00 - 10:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:50
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Thuyết 00:00 - 15:12
Thời gian: 15:12
Chợ Cầu Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 15:42
Thời gian: 15:42
Bến xe Thượng Lý Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dương Vũ 16:30 - 06:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Thuyết 00:00 - 16:12
Thời gian: 16:12
Bến xe Miền Đông Chợ Cầu Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 14:00 - 06:12
Thời gian: 16:12
Bến xe Miền Đông Chợ Cầu Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 18:00 - 10:12
Thời gian: 16:12
Bến xe Miền Đông Chợ Cầu Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 14:00 - 06:42
Thời gian: 16:42
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 16:42
Thời gian: 16:42
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
HTX Sài Gòn 18:00 - 16:02
Thời gian: 22:02
Bến xe Miền Đông Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xem thêm >>