Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 24/09/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lộc Phát Limousine 00:00 - 20:50
Thời gian: 20:50
Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0
A Ba 21:30 - 12:50
Thời gian: 15:20
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 13:30
Thời gian: 13:30
Bến xe An Sương Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Huy Hoàng - Thái Nguyên 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Bến xe An Sương UBND quận Nam Từ Liêm Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 13:00 - 04:20
Thời gian: 15:20
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 13:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 07:30 - 22:50
Thời gian: 15:20
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 14:50
Thời gian: 14:50
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 11:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Tiến Tiến 06:00 - 14:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 21:30 - 10:30
Thời gian: 13:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 14:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 0
Anh Khuyên (Hà Nội) 07:30 - 22:22
Thời gian: 14:52
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Tý Nghĩa 18:30 - 05:45
Thời gian: 11:15
Dãy 8 quầy D1- Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0
Xuân Trường (Quảng Ninh) 00:00 - 14:15
Thời gian: 14:15
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Khuyên (Hà Nội) 13:00 - 03:52
Thời gian: 14:52
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Tý Nghĩa 21:30 - 08:45
Thời gian: 11:15
Dãy 8 quầy D1- Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 0