Vé xe từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 24/09/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Thịnh - Huế 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Anh Khuyên (Hà Nội) 14:00 - 00:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tý Nghĩa 15:30 - 01:45
Thời gian: 10:15
Bến xe Nước Ngầm Dãy 8 quầy D1- Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 10:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tý Nghĩa 18:30 - 04:45
Thời gian: 10:15
Bến xe Nước Ngầm Dãy 8 quầy D1- Bến xe Miền Đông Giường nằm 44 chỗ 0
Queen Cafe 00:00 - 16:30
Thời gian: 16:30
Số 208 Trần Quang Khải Bến xe Miền Đông Giường nằm 38 chỗ - WC 0
Vân Tuyến 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Huy Hoàng - Thái Nguyên 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 0
A Ba 14:00 - 02:00
Thời gian: 12:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 11:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Lộc Phát Limousine 00:00 - 17:50
Thời gian: 17:50
Bến xe Nước Ngầm Hồ Chí Mình (Quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
A Ba 20:00 - 08:00
Thời gian: 12:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 20:00 - 06:50
Thời gian: 10:50
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Queen Cafe Open Bus 00:00 - 16:30
Thời gian: 16:30
Văn phòng Hà Nội Bến xe Miền Đông Giường nằm 38 chỗ - WC 0
A Ba 08:00 - 20:00
Thời gian: 12:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 00:50
Thời gian: 10:50
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Anh Khuyên (Hà Nội) 20:00 - 06:20
Thời gian: 10:20
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 18:50
Thời gian: 10:50
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0