Vé xe từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 20/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Ba 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Xuân Trường (Quảng Ninh) 15:00 - 06:15
Thời gian: 15:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Đức Thịnh - Huế 16:15 - 02:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 900.000
A Ba 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Hoàng Long (Đỏ) 08:00 - 18:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Tín Nghĩa 09:00 - 19:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
A Ba 08:00 - 18:00
Thời gian: 10:00
Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thu Trang 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 700.000