Vé xe từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 14:00 - 03:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Mobihome 42 giường 700.000
Ngọc Lễ 09:00 - 22:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
A Ba 10:30 - 23:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 860.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Mai Linh 17:00 - 06:36
Thời gian: 13:36
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông - Quầy vé 75 Giường nằm 40 chỗ 775.000
Hiền Phước 11:00 - 01:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 830.000
Mai Linh 11:00 - 00:36
Thời gian: 13:36
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông - Quầy vé 75 Giường nằm 40 chỗ 775.000
Anh Khuyên 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Vp Hà Nội VP Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 750.000