Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 20/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Phòng Travel 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Âu 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Phòng Travel 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Trung Thành Limousine 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 14:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Trung Thành Limousine 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Trung Thành Limousine 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Phòng Travel 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Âu 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Phòng Travel 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Âu 07:20 - 08:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 06:00 - 07:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Cầu Rào Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Trung Thành Limousine 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:40
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Hải Âu 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 11:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Trung Thành Limousine 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 200.000
Hải Phòng Travel 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000