Vé xe từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 20/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Chi 265 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Limousine giường phòng 22 chỗ - WC 650.000
Kim Yến 17:15 - 06:15
Thời gian: 13:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:30 - 05:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ngõ 83 Ngọc Hồi Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Kim Chi 265 19:45 - 06:15
Thời gian: 10:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Limousine giường nằm 34 chỗ 400.000
Vân Khôi 14:45 - 04:45
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:30 - 03:45
Thời gian: 12:15
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ngõ 83 Ngọc Hồi Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Kim Chi 265 20:00 - 06:30
Thời gian: 10:30
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 36 chỗ 300.000
Kim Yến 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 350.000
Queen Cafe Open Bus 13:45 - 04:15
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Tân Kim Chi 20:30 - 07:00
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 410.000
Kim Yến 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:45 - 04:00
Thời gian: 12:15
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ngõ 83 Ngọc Hồi Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Tân Kim Chi 20:15 - 06:45
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Vân Khôi 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Đà Nẵng) 15:45 - 05:45
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Ngõ 83 Ngọc Hồi Limousine giường phòng 34 chỗ 400.000
Vân Khôi 14:30 - 04:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Queen Cafe Open Bus 13:30 - 04:00
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Queen Cafe Open Bus 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
101 Đường 3/2 Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000