Phú Quý Hưng

Địa chỉ
 Trụ sở: Chợ Bến, xã Giao Phong, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

Thông tin nhà xe Phú Quý Hưng

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Văn phòng Giao Thủy Chợ Bến, xã Giao Phong, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 0979 702 443 0979 702 443
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0979 702 443 0979 702 443