Danh sách các xe khách chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội

STTNhà xeĐiện thoạiTiện íchNơi điNơi đếnGiá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 7 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
2 XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0438641637
0983651722

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐẠI PHÁT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
3 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373854385
0936485299

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Văn Phòng Hà Nội xe khách XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 125 000
 • Liên hệ đặt vé
4 XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373854385
0936485299

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 16 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Văn Phòng Hà Nội xe khách XE KHÁCH ĐẠI THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 125 000
 • Liên hệ đặt vé
5 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912165151
0964022133

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH THÀNH THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH THÀNH THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
6 XE KHÁCH THÀNH THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912165151
0964022133

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 43 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH THÀNH THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH THÀNH THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
7 XE KHÁCH TUẤN PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373873398
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Bến Xe Thường ... xe khách XE KHÁCH TUẤN PHƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH TUẤN PHƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
8 XE KHÁCH HÙNG CƯỜNG - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0982833806
0984424908

7 chuyến/ngày
 • Xe 47 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
 • Kim Tân xe khách XE KHÁCH HÙNG CƯỜNG - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HÙNG CƯỜNG - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
9 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373870027
9 chuyến/ngày
 • Xe 35 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
 • Vĩnh Lộc xe khách XE KHÁCH HÙNG THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HÙNG THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
10 XE KHÁCH HÙNG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373870027
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Nước mát và khăn lạnh
 • Vĩnh Lộc xe khách XE KHÁCH HÙNG THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HÙNG THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
11 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Thiệu Hóa xe khách XE KHÁCH KẾ THOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH KẾ THOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 60 000
 • Liên hệ đặt vé
12 XE KHÁCH KẾ THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904693439
1 chuyến/ngày
 • Xe 30 chỗ ghế ngồi
 • Có điều hòa
 • Thiệu Hóa xe khách XE KHÁCH KẾ THOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH KẾ THOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
13 XE KHÁCH HÀ SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0986716262
02143833567
0433626262

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (3 luồng)
 • Điều hòa
 • Nước uống và khăn lạnh
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH HÀ SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH HÀ SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
14 XE KHÁCH SAO VIỆT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
19006746
19006484

18 chuyến/ngày
 • Giường nằm 46 chỗ (8 luồng)
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH SAO VIỆT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • 7 Phạm Văn Đồng xe khách XE KHÁCH SAO VIỆT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
15 XE KHÁCH SÂM HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373831909
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Hậu Lộc xe khách XE KHÁCH SÂM HƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH SÂM HƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
16 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916984984
0948025025

1 chuyến/ngày
 • Xe giường năm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Ngã Ba Vạn Thành xe khách XE KHÁCH CHUNG GIÁP
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH CHUNG GIÁP
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
17 XE KHÁCH CẦU MÈ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0915448933
0918946901
0913589055

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm chất lượng cao
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH CẦU MÈ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH CẦU MÈ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
18 XE KHÁCH CHUNG GIÁP
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373683999
0916984984

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Yên Mỹ xe khách XE KHÁCH CHUNG GIÁP
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH CHUNG GIÁP
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
19 XE KHÁCH HẢI HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0968106651
0968106652

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HẢI HÀ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HẢI HÀ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
20 XE KHÁCH HÙNG HOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373833545
0168383855

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH HÙNG HOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách XE KHÁCH HÙNG HOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
21 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373627777
0978433533

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nga Sơn xe khách XE KHÁCH TIẾN TIẾN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH TIẾN TIẾN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
22 XE KHÁCH TIẾN TIẾN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373627777
0978433533

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nga Sơn xe khách XE KHÁCH TIẾN TIẾN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH TIẾN TIẾN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
23 XE KHÁCH HẢI HẠNH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0976874577
5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH HẢI HẠNH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HẢI HẠNH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
24 XE KHÁCH TIẾN PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373878031
0913029267
0919333675

12 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Yên Cát xe khách XE KHÁCH TIẾN PHƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách XE KHÁCH TIẾN PHƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
25 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373867139
02373566027

12 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Triệu Sơn xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
26 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373867139
02373566027

3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Triệu Sơn xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
27 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0973737778
3 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 - 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bá Thước xe khách XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
28 XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0973737778
5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 - 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bá Thước xe khách XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HOÀNG PHƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
29 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904864469
0906215919

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Định Công xe khách XE KHÁCH CÔNG THOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH CÔNG THOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
30 XE KHÁCH CÔNG THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904864469
0906215919

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Định Công xe khách XE KHÁCH CÔNG THOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH CÔNG THOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
31 XE KHÁCH NGỌC SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0942913999
0942914999

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH NGỌC SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách XE KHÁCH NGỌC SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
32 XE KHÁCH HÀ HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373883090
0933868468

3 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH HÀ HƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách XE KHÁCH HÀ HƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
33 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0949130606
0949130515

5 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Yên Định xe khách XE KHÁCH KHIÊM OANH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH KHIÊM OANH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
34 XE KHÁCH KHIÊM OANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0949130606
0949130515

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Yên Định xe khách XE KHÁCH KHIÊM OANH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH KHIÊM OANH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
35 XE KHÁCH GIÁP THU
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912171444
0985147325

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Thiệu Hóa xe khách XE KHÁCH GIÁP THU
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH GIÁP THU
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
36 XE KHÁCH LINH PHƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0945089456
02373600666

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Vĩnh Lộc xe khách XE KHÁCH LINH PHƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH LINH PHƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 70 000
 • Liên hệ đặt vé
37 XE KHÁCH VĨNH QUANG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373207777
0934271291

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 41 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH VĨNH QUANG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH VĨNH QUANG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
38 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
39 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Khách ... xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
40 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

4 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
41 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
42 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 34 - 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
43 XE KHÁCH HOÀNG SƠN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373866699
0943077111

1 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 42 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Phía Nam ... xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HOÀNG SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
44 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

9 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 - 43 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nông Cống xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
45 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nông Cống xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
46 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nông Cống xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
47 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

6 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Như Thanh xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
48 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Như Thanh xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
49 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Yên Mỹ xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
50 XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373839123
0982184001

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Yên Mỹ xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH ĐÔNG LÝ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 12 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
51 XE KHÁCH HÀ TÙNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0979740085
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Thiệu Hóa xe khách XE KHÁCH HÀ TÙNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HÀ TÙNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
52 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0936814999
0904560555

5 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Triệu Sơn xe khách XE KHÁCH GIANG THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH GIANG THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
53 XE KHÁCH GIANG THẮNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0936814999
0904560555

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Triệu Sơn xe khách XE KHÁCH GIANG THẮNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH GIANG THẮNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
54 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Lang Chánh xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
55 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Cẩm Yên xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
56 XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912014698
0989846068

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Cẩm Yên xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH THÀNH VÂN - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
57 XE KHÁCH ANH KHOA - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0978865123
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH ANH KHOA - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH ANH KHOA - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
58 XE KHÁCH CAO KIM
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0947225289
01695463388
01648651368

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 40 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH CAO KIM
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH CAO KIM
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
59 XE KHÁCH DŨNG LỰ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0917847004
0944877828

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Thiệu Hóa xe khách XE KHÁCH DŨNG LỰ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH DŨNG LỰ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
60 XE KHÁCH HÀ VINH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916882019
0983067069

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HÀ VINH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HÀ VINH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
61 XE KHÁCH HẢI HIỀN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0916222099
0916555088

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH HẢI HIỀN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HẢI HIỀN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
62 XE KHÁCH KHÁNH DUY
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0918051415
0918051315

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Thường ... xe khách XE KHÁCH KHÁNH DUY
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH KHÁNH DUY
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
63 XE KHÁCH QUẢNG MẬN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0932313932
0932313936
0932313931

2 chuyến/ngày
 • Xe giường nằm 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Hoằng Hóa xe khách XE KHÁCH QUẢNG MẬN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH QUẢNG MẬN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
64 XE KHÁCH DUY CƯỜNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0943665158
1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH DUY CƯỜNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Sơn Tây xe khách XE KHÁCH DUY CƯỜNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
65 XE KHÁCH THIÊN VIỆT
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0944134666
0934227227
(0437) 686989

10 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH THIÊN VIỆT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH THIÊN VIỆT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
66 XE KHÁCH VIỆT ANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0966171171
0967256256
01672729292

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH VIỆT ANH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH VIỆT ANH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 200 000
 • Liên hệ đặt vé
67 XE KHÁCH CƯƠNG LĨNH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
023733 642178
0904643142

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Hoằng Hóa - ... xe khách XE KHÁCH CƯƠNG LĨNH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH CƯƠNG LĨNH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
68 XE KHÁCH DŨNG HIỀN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0919024684
0936071686

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Quảng ... xe khách XE KHÁCH DŨNG HIỀN - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH DŨNG HIỀN - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
69 XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0913311419
0977873229

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nghi Sơn xe khách XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
70 XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0913311419
0977873229

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nghi Sơn xe khách XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH ĐOÀN THÚY
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
71 XE KHÁCH ĐÔNG SỸ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373 854346
0972318618

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Lê Hồng Phong - ... xe khách XE KHÁCH ĐÔNG SỸ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ĐÔNG SỸ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
72 XE KHÁCH HIỀN LAN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904783789
0919595679

5 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Thường Xuân xe khách XE KHÁCH HIỀN LAN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HIỀN LAN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
73 XE KHÁCH HIỀN LAN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0904783789
0919595679

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Thường Xuân xe khách XE KHÁCH HIỀN LAN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH HIỀN LAN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 21 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
74 XE KHÁCH HOA DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0935959858
0912882354
0912111629

20 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ VIP
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH HOA DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Nội Bài xe khách XE KHÁCH HOA DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 220 000
 • Liên hệ đặt vé
75 XE KHÁCH HOÀNG HƯNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0989434998
0949878351

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 30 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HOÀNG HƯNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Sơn Tây xe khách XE KHÁCH HOÀNG HƯNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 42 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
76 XE KHÁCH HOÀNG YẾN - HÀ NỘI
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
043 7685549
2 chuyến/ngày
 • Giường năm 41 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Văn Phòng Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH HOÀNG YẾN - HÀ NỘI
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH HOÀNG YẾN - HÀ NỘI
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
77 XE KHÁCH HỒNG SƠN - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0974450666
0968178885

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Minh Lộc xe khách XE KHÁCH HỒNG SƠN - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH HỒNG SƠN - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
78 XE KHÁCH HUY PHÚC
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0985909678
1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 28 chỗ
 • Điều hòa
 • Tĩnh Gia xe khách XE KHÁCH HUY PHÚC
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Hà Nội xe khách XE KHÁCH HUY PHÚC
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 200 000
 • Liên hệ đặt vé
79 XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0913133811
0919067233
01669090422

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • VP Vĩnh Minh xe khách XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
80 XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0913133811
0919067233
01669090422

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • VP Vĩnh Minh xe khách XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH KHANH HẰNG - THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
81 XE KHÁCH LÝ THẢO
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0912276946
01667225597

3 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Nghi Sơn xe khách XE KHÁCH LÝ THẢO
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH LÝ THẢO
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
82 XE KHÁCH QUANG THU - QUANG TÂM
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0948302568
0932204668

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Bến Xe Hoằng Hóa xe khách XE KHÁCH QUANG THU - QUANG TÂM
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH QUANG THU - QUANG TÂM
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
83 XE KHÁCH TUÂN YẾN
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0975614900
2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH TUÂN YẾN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH TUÂN YẾN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
84 XE KHÁCH TÙNG ANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0985905919
(04) 38641467

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Quảng ... xe khách XE KHÁCH TÙNG ANH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH TÙNG ANH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
85 XE KHÁCH TƯỜNG THOA
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373 893106
0903252892

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Thị Tứ Gốm xe khách XE KHÁCH TƯỜNG THOA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH TƯỜNG THOA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
86 XE KHÁCH THẠO HOÀI
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0969838111
0986422444

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Quảng Ngọc xe khách XE KHÁCH THẠO HOÀI
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH THẠO HOÀI
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
87 XE KHÁCH THẮNG THANH
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373 504222
0975070555
0968610555
0974877555

4 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách XE KHÁCH THẮNG THANH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH THẮNG THANH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
88 XE KHÁCH TRUNG HÀ
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0972821699
0982560148

2 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Phố Môi - Thanh ... xe khách XE KHÁCH TRUNG HÀ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH TRUNG HÀ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
89 XE KHÁCH VÂN ANH LIMOUSINE
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
0911866565
0911866556

5 chuyến/ngày
 • Limousine 9 chỗ
 • Điều hòa
 • Nước uống
 • Thanh Hóa xe khách XE KHÁCH VÂN ANH LIMOUSINE
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH VÂN ANH LIMOUSINE
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 180 000
 • Liên hệ đặt vé
90 XE KHÁCH ANH HÀO
Tuyến: Thanh Hóa – Hà Nội
02373896896
02373867139
0976733733

1 chuyến/ngày
 • Giường nằm 40 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Sim xe khách XE KHÁCH ANH HÀO
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ANH HÀO
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 21 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
 
Chỉ cần chọn điểm đi và điểm đến, chúng tôi sẽ cung cấp  cho các bạn thông tin, danh sách các xe khách chạy ở mọi nơi trên toàn quốc qua websize: https://xekhachxanh.com/ hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của nhà xe.

Xin Kính Chúc quý khách thượng lộ bình an!!