Vp Hồ Chí Minh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hồ Chí Minh ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kim Hoàng 06:00 - 10:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 11:00 - 15:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 09:00 - 17:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 09:01 - 12:16
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:00 - 10:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 07:00 - 11:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 11:01 - 15:16
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 10:00 - 18:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 170.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 21:00 - 03:10
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 09:00 - 11:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Cẩm Vân 11:00 - 04:00
Thời gian: 17:00
Vp Hồ Chí Minh Tam Kỳ Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Kim Hoàng 09:00 - 13:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 21:00 - 05:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 13:00 - 21:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 170.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 21:00 - 04:05
Thời gian: 07:05
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 11:00 - 13:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Phước Thạnh - Huế 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Kim Hoàng 09:01 - 13:16
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:30 - 04:40
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 170.000
Kim Hoàng 05:00 - 08:15
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:30 - 03:35
Thời gian: 07:05
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Xe VIP 32 giường 170.000
Kim Hoàng 05:00 - 09:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 10:00 - 14:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:00 - 04:40
Thời gian: 08:40
Vp Hồ Chí Minh Thới Bình Giường nằm 44 chỗ 200.000
Kim Hoàng 07:00 - 10:15
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 06:00 - 08:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 08:00 - 12:15
Thời gian: 04:15
Vp Hồ Chí Minh VP Trà Vinh Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 12:00 - 20:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:30 - 02:40
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Xe VIP 32 giường 170.000
Kim Hoàng 10:00 - 12:15
Thời gian: 02:15
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bến Tre Giường Nằm 41 chỗ 120.000