Vp Hồ Chí Minh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hồ Chí Minh ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phước Thạnh - Huế 06:00 - 04:00
Thời gian: 22:00
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 450.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 07:10
Thời gian: 03:10
Vp Hồ Chí Minh Cao Lãnh Giường năm 40 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 20:30 - 04:40
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 170.000
Kim Hoàng 14:40 - 18:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 21:00 - 03:10
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Vp Hồ Chí Minh Mỹ Tho Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 06:30
Thời gian: 02:30
Vp Hồ Chí Minh Sa Đéc Giường năm 40 chỗ 120.000
Kim Hoàng 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 16:40 - 20:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 12:00 - 18:10
Thời gian: 06:10
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Bạc Liêu Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 02:45
Thời gian: 02:45
Vp Hồ Chí Minh Cao Lãnh Giường năm 40 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 10:00 - 18:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 170.000
Kim Hoàng 10:40 - 14:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 21:00 - 04:05
Thời gian: 07:05
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 09:00 - 17:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 06:30 - 10:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 18:30 - 22:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Cẩm Vân 11:00 - 04:00
Thời gian: 17:00
Vp Hồ Chí Minh Tam Kỳ Giường Nằm 42 Chỗ 400.000
Huệ Nghĩa 04:00 - 06:50
Thời gian: 02:50
Vp Hồ Chí Minh Mương Điều Giường năm 40 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 13:00 - 21:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Xe VIP 32 giường 270.000
Kim Hoàng 12:40 - 16:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 12:00 - 19:05
Thời gian: 07:05
Vp Hồ Chí Minh Bến Xe Khách Hộ Phòng Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Huệ Nghĩa 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Vp Hồ Chí Minh Sa Đéc Giường năm 40 chỗ 120.000
Ngọc Ánh (Sài Gòn) 12:00 - 20:10
Thời gian: 08:10
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Cà Mau Limousine giường phòng 22 chỗ 270.000
Kim Hoàng 08:40 - 12:10
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000
Kim Hoàng 20:30 - 00:00
Thời gian: 03:30
Vp Hồ Chí Minh Vĩnh Long Giường Nằm 41 chỗ 120.000