VP Cà Mau

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Cà Mau ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Giáp Diệp 18:30 - 02:35
Thời gian: 08:05
VP Cà Mau Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 190.000
Giáp Diệp 09:30 - 17:00
Thời gian: 07:30
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Limousine giường phòng 20 chỗ 300.000
Vân Thuận 09:40 - 16:40
Thời gian: 07:00
VP Cà Mau VP Sài Gòn Giường nằm 45 chỗ 190.000
Giáp Diệp 08:10 - 15:00
Thời gian: 06:50
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Limousine giường phòng 20 chỗ 300.000
Giáp Diệp 21:30 - 05:00
Thời gian: 07:30
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Giường nằm 40 chỗ 180.000
Giáp Diệp 20:10 - 03:00
Thời gian: 06:50
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Limousine giường phòng 20 chỗ 300.000
Giáp Diệp 22:00 - 05:30
Thời gian: 07:30
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Limousine giường phòng 20 chỗ 300.000
Vân Thuận 19:40 - 02:40
Thời gian: 07:00
VP Cà Mau VP Sài Gòn Giường nằm 45 chỗ 190.000
Giáp Diệp 22:10 - 05:40
Thời gian: 07:30
VP Cà Mau Bến xe Miền Tây Limousine giường phòng 20 chỗ 300.000