Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thái Bình ngày 20/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Đức Lộc 09:00 - 15:30
Thời gian: 06:30
Thái Bình Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 150.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 18:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 16:00 - 02:10
Thời gian: 10:10
Thái Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
VietBus 06:30 - 12:45
Thời gian: 06:15
Thái Bình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 200.000
Việt Tân 07:30 - 06:00
Thời gian: 22:30
Thái Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Vạn Lục Tùng 18:10 - 02:40
Thời gian: 08:30
Thái Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Đức Lộc Limousine 10:15 - 13:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 01:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 18:10 - 05:40
Thời gian: 11:30
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 18:10 - 07:30
Thời gian: 13:20
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
VietBus 06:30 - 14:10
Thời gian: 07:40
Thái Bình Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 280.000
Dương Vũ 17:45 - 02:15
Thời gian: 08:30
Thái Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Đức Lộc Limousine 10:15 - 12:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 00:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Kết Đoàn 17:30 - 03:00
Thời gian: 09:30
Thái Bình Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 180.000
Việt Sơn Anh 13:30 - 04:40
Thời gian: 15:10
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Hoàng Hà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Thái Bình Hồ Chí Minh Giường nằm 42 chỗ 650.000
Đức Lộc Limousine 05:15 - 07:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 17:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 16:00 - 03:30
Thời gian: 11:30
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 16:00 - 05:00
Thời gian: 13:00
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
VietBus 06:30 - 13:20
Thời gian: 06:50
Thái Bình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 230.000
Đức Lộc Limousine 05:15 - 08:15
Thời gian: 03:00
Thái Bình Bến Xe Khách Cái Rồng Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 10:15 - 12:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 22:15 - 00:15
Thời gian: 02:00
Thái Bình Thành phố Hạ Long Limousine 9 chỗ 200.000
Dương Vũ 17:45 - 05:15
Thời gian: 11:30
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 17:45 - 06:45
Thời gian: 13:00
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Đức Lộc Limousine 05:15 - 07:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 15:15 - 17:45
Thời gian: 02:30
Thái Bình Cẩm Phả Limousine 9 chỗ 200.000
Dương Vũ 17:45 - 03:55
Thời gian: 10:10
Thái Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
VietBus 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Thái Bình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
VietBus 06:30 - 15:10
Thời gian: 08:40
Thái Bình Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 330.000