Thái Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Thái Bình ngày 06/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Nhân - Hải Phòng 09:00 - 20:12
Thời gian: 11:12
Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Dương Vũ 17:45 - 03:55
Thời gian: 10:10
Thái Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 375.000
Việt Sơn Anh 13:30 - 04:40
Thời gian: 15:10
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 400.000
VietBus 06:30 - 13:20
Thời gian: 06:50
Thái Bình Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 230.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 07:30
Thời gian: 00:30
Thái Bình Big C Nam Định Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Thái Bình UBND Huyện Giao Thủy Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 21:30 - 06:45
Thời gian: 09:15
Thái Bình Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 16:15 - 01:00
Thời gian: 08:45
Thái Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 270.000
Vạn Lục Tùng 16:15 - 03:45
Thời gian: 11:30
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 16:15 - 05:15
Thời gian: 13:00
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
VietBus 06:30 - 14:10
Thời gian: 07:40
Thái Bình Thành phố Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 280.000
Đức Lộc Limousine 16:00 - 17:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 19:15
Thời gian: 08:15
Thái Bình Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 21:30 - 08:45
Thời gian: 11:15
Thái Bình Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 16:15 - 02:30
Thời gian: 10:15
Thái Bình Quảng Trị Giường nằm 46 chỗ 300.000
VietBus 06:30 - 12:45
Thời gian: 06:15
Thái Bình Mậu A Giường đôi 54 chỗ 200.000
Việt Tân 07:30 - 06:00
Thời gian: 22:30
Thái Bình Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 580.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 08:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 16:00 - 16:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 20:45
Thời gian: 09:45
Thái Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 17:45
Thời gian: 06:45
Thái Bình Nghĩa Đàn Giường nằm 46 chỗ 180.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 02:45
Thời gian: 09:30
Thái Bình Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 330.000
VietBus 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Thái Bình Bến Xe Phú Thọ Giường đôi 54 chỗ 140.000
VietBus 06:30 - 15:10
Thời gian: 08:40
Thái Bình Bến xe Sapa Giường đôi 54 chỗ 330.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 07:45
Thời gian: 00:45
Thái Bình Nam Trực Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 16:00 - 16:30
Thời gian: 00:30
Thái Bình Big C Nam Định Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 21:30 - 05:45
Thời gian: 08:15
Thái Bình Bến Xe Tân Kỳ Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 19:45
Thời gian: 08:45
Thái Bình Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 200.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 01:00
Thời gian: 07:45
Thái Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 04:15
Thời gian: 11:00
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 330.000
Vạn Lục Tùng 17:15 - 05:45
Thời gian: 12:30
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 350.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 08:15
Thời gian: 01:15
Thái Bình Hải Hậu Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 16:00 - 16:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 20:15
Thời gian: 09:15
Thái Bình Bến xe Anh Sơn Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 21:30 - 07:15
Thời gian: 09:45
Thái Bình Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 200.000
Dương Vũ 17:45 - 02:15
Thời gian: 08:30
Thái Bình Quảng Bình Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 17:45 - 05:15
Thời gian: 11:30
Thái Bình Huế Giường nằm 46 chỗ 375.000
Dương Vũ 17:45 - 06:45
Thời gian: 13:00
Thái Bình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Đức Lộc Limousine 07:00 - 07:55
Thời gian: 00:55
Thái Bình Trực Ninh Limousine 9 chỗ 200.000
Đức Lộc Limousine 16:00 - 17:05
Thời gian: 01:05
Thái Bình Xuân Trường Limousine 9 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 22:15
Thời gian: 11:15
Thái Bình Bến Xe Hòa Bình Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cúc Mừng 11:00 - 17:15
Thời gian: 06:15
Thái Bình Thái Hòa Giường nằm 46 chỗ 180.000