Quảng Xương

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Xương ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Sao Nghệ Limousine 13:10 - 15:40
Thời gian: 02:30
Quảng Xương Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 17:15 - 20:05
Thời gian: 02:50
Quảng Xương Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 16:50 - 19:20
Thời gian: 02:30
Quảng Xương Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 14:30 - 17:20
Thời gian: 02:50
Quảng Xương Bến xe Nước Ngầm Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 18:20 - 20:50
Thời gian: 02:30
Quảng Xương Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 14:30 - 15:50
Thời gian: 01:20
Quảng Xương Big C Ninh Bình Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 17:15 - 18:35
Thời gian: 01:20
Quảng Xương Big C Ninh Bình Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0
Sao Nghệ Limousine 15:30 - 18:00
Thời gian: 02:30
Quảng Xương Ngã tư Diễn Châu Limousine 22 Giường VIP (Có WC) 0