Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 16:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 04:10
Thời gian: 13:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 05:10
Thời gian: 14:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 23:20
Thời gian: 14:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 13:20
Thời gian: 00:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 23:50
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 00:20
Thời gian: 16:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 16:20
Thời gian: 16:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 01:50
Thời gian: 11:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 05:50
Thời gian: 20:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 20:20
Thời gian: 20:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 32 chỗ VIP 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 22:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 07:10
Thời gian: 17:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 07:25
Thời gian: 17:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 0
Tín Nghĩa 13:00 - 03:20
Thời gian: 14:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 13:50
Thời gian: 13:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
San Hiền 00:00 - 21:00
Thời gian: 21:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 01:50
Thời gian: 16:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 16:20
Thời gian: 16:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 19:50
Thời gian: 11:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 02:30
Thời gian: 10:45
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 18:00
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 07:40
Thời gian: 17:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 04:55
Thời gian: 14:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 03:15
Thời gian: 03:15
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 21:50
Thời gian: 13:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 13:50
Thời gian: 13:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 23:50
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng xoay Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 05:50
Thời gian: 16:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Vy Vân 00:00 - 14:00
Thời gian: 14:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Liên Tỉnh Ninh Hòa Giường nằm 40 chỗ 0
Quang Dũng Limousine 00:00 - 10:50
Thời gian: 10:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Khách Bắc Giang Limousine 31 chỗ VIP (Có WC) 0
A Ba 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 20:20
Thời gian: 20:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 20:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Tam Kỳ Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 03:40
Thời gian: 13:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 03:55
Thời gian: 13:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 22:05
Thời gian: 06:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
A Ba 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 13:50
Thời gian: 13:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 07:50
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
An Phát 00:00 - 12:10
Thời gian: 12:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe K-Bang Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 16:20
Thời gian: 16:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã ba Thành Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Thu 05:00 - 18:00
Thời gian: 13:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Khu Du Lịch Măng Đen Giường nằm 41 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 01:20
Thời gian: 12:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 04:20
Thời gian: 20:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 23:15
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 16:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 22:00
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Ngãi (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:15 - 03:05
Thời gian: 12:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 04:40
Thời gian: 14:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 06:10
Thời gian: 06:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Quang Dũng Limousine 00:00 - 10:50
Thời gian: 10:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Việt Trì Limousine 31 chỗ VIP (Có WC) 0
Vy Vân 00:00 - 12:30
Thời gian: 12:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 13:50
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
An Phát 00:00 - 11:40
Thời gian: 11:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) An Khê Giường nằm 40 chỗ 0
San Hiền 00:00 - 13:30
Thời gian: 13:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Nha Trang (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 0
Vy Vân 00:00 - 15:30
Thời gian: 15:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 11:50
Thời gian: 11:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 10:20
Thời gian: 20:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Minh Mập 16:50 - 20:20
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:10 - 19:40
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 08:00
Thời gian: 18:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 22:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:55 - 01:55
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:15 - 02:15
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
A Ba 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Minh Mập 16:20 - 19:50
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:45 - 20:15
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 07:30
Thời gian: 18:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 21:20
Thời gian: 06:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:20 - 01:50
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:05 - 02:05
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
Hùng Hiền 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Sơn Anh 06:15 - 11:15
Thời gian: 05:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
A Ba 00:00 - 20:20
Thời gian: 20:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Minh Mập 17:00 - 20:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:35 - 20:05
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:15 - 19:45
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
A Ba 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 00:15
Thời gian: 09:15
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 17:05 - 02:35
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Việt Sơn Anh 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:25 - 19:55
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:10 - 20:40
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 08:00 - 02:00
Thời gian: 18:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Minh Mập 17:10 - 02:10
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:15 - 02:45
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Minh Mập 16:40 - 20:10
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:30 - 20:00
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:05 - 20:35
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 18:00
Thời gian: 18:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 01:45
Thời gian: 10:45
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe khách Thượng Lý Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:25 - 01:55
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 16:55 - 02:25
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Thanh Sơn 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Giáp Bát Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 21:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 0
A Ba 00:00 - 07:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 0
Hải Hoàng Gia 00:00 - 08:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 32 chỗ VIP 0
Việt Sơn Anh 14:30 - 03:20
Thời gian: 12:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Việt Sơn Anh 14:00 - 02:50
Thời gian: 12:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 01:00
Thời gian: 09:15
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thái Bình Giường nằm 46 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 03:50
Thời gian: 13:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 09:20
Thời gian: 00:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 23:50
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đồng Nai (Dọc QL1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long - Hà Nội 14:00 - 06:20
Thời gian: 16:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 3 Thành Giường nằm 42 chỗ 0
Phượng Thu 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Kon Tum Giường nằm 41 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 21:20
Thời gian: 12:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bình Định (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Tín Nghĩa 13:00 - 09:50
Thời gian: 20:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết) Giường nằm 42 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:45 - 00:15
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:55 - 20:25
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:15 - 20:45
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 38 chỗ 0
Tín Nghĩa 09:00 - 03:30
Thời gian: 18:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 42 chỗ 0
San Hiền 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 15:00 - 23:30
Thời gian: 08:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Nam Định Giường nằm 46 chỗ 0
Minh Mập 16:10 - 01:10
Thời gian: 09:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Giải Phóng Giường nằm 38 chỗ 0
Minh Mập 17:10 - 02:40
Thời gian: 09:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Trần Vỹ Giường nằm 38 chỗ 0
Tín Nghĩa 00:00 - 06:00
Thời gian: 06:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Đà Nẵng (dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Việt Sơn Anh 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0