Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
San Hiền 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
An Bình (Thái Bình) 02:00 - 00:00
Thời gian: 22:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Tân Vạn dọc QL 1A (Bình Dương) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh (Trường ĐH Vinh) Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 07:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Khôi 00:00 - 06:10
Thời gian: 06:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ) Giường nằm 40 chỗ 0