Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Đức 10:00 - 17:00
Thời gian: 07:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) VP Vân Đồn Limousine 22 Cabin 350
Vạn Lục Tùng 22:00 - 04:30
Thời gian: 06:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Limousine 34 Giường VIP 460.000
Hiếu Viện 08:30 - 08:20
Thời gian: 23:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Vân Khôi 20:00 - 03:30
Thời gian: 07:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Bình (Dọc Quốc lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 07:15
Thời gian: 09:15
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Sơn Anh 19:30 - 09:10
Thời gian: 13:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hạ Long Giường nằm 46 chỗ 300.000
Dương Vũ 21:15 - 01:45
Thời gian: 04:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 350.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 08:20
Thời gian: 10:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thành phố Bắc Ninh Limousine 34 Giường VIP 460.000
Bảo Yến (Huế) 12:00 - 16:00
Thời gian: 04:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Vinh Giường nằm 44 chỗ 130.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 07:45
Thời gian: 09:45
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Sơn Anh 19:30 - 08:20
Thời gian: 12:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Uông Bí Giường nằm 46 chỗ 300.000
Vân Khôi 20:00 - 02:10
Thời gian: 06:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 300.000
San Hiền 11:00 - 00:30
Thời gian: 13:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quốc Lộ 1A Giường nằm 44 chỗ 500.000
Dương Vũ 21:15 - 03:05
Thời gian: 05:50
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 350.000
Bảo Yến (Huế) 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
Việt Sơn Anh 19:30 - 10:10
Thời gian: 14:40
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Cửa Ông Giường nằm 46 chỗ 300.000
Việt Sơn Anh 23:40 - 04:40
Thời gian: 05:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 150.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 07:45
Thời gian: 09:45
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Ninh Hiệp Limousine 34 Giường VIP 460.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 09:20
Thời gian: 11:20
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Sao Đỏ Limousine 34 Giường VIP 460.000
Việt Sơn Anh 19:30 - 12:40
Thời gian: 17:10
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Móng Cái Giường nằm 46 chỗ 380.000
Bảo Yến (Huế) 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 44 chỗ 130.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 08:05
Thời gian: 10:05
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Từ Sơn Limousine 34 Giường VIP 460.000
San Hiền 11:00 - 09:30
Thời gian: 22:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Sở Sao Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hiếu Viện 08:30 - 09:00
Thời gian: 00:30
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Bảo Yến (Huế) 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 120.000
San Hiền 11:00 - 08:00
Thời gian: 21:00
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Trạm Xăng Dầu Suối Linh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Vạn Lục Tùng 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Big C Ninh Bình Limousine 34 Giường VIP 460.000