Quận 12

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Quận 12 ngày 28/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Anh (Vinh) 18:00 - 09:10
Thời gian: 15:10
Quận 12 Quảng Ngãi Giường 44 chỗ 280.000
Hoàng Anh (Vinh) 18:00 - 12:40
Thời gian: 18:40
Quận 12 Đà Nẵng Giường 44 chỗ 400.000
Hoàng Anh (Vinh) 18:00 - 19:40
Thời gian: 01:40
Quận 12 Cầu Bến Thủy 2 Giường 44 chỗ 600.000
Hoàng Anh (Vinh) 18:00 - 21:40
Thời gian: 03:40
Quận 12 Nghệ An Giường 44 chỗ 600.000