Phú Thái

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Phú Thái ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 00:00 - 01:10
Thời gian: 01:10
Phú Thái Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Phú Thái Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Phú Thái Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0