Ngã 3 Việt Lào

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Ngã 3 Việt Lào ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mận Vũ 09:00 - 17:15
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Mận Vũ 20:40 - 04:55
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Mận Vũ 11:00 - 16:15
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:00 - 22:45
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:25 - 05:40
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 400.000
Mận Vũ 09:00 - 14:15
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:40 - 01:55
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 11:00 - 13:45
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 11:00 - 19:15
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Mận Vũ 21:25 - 02:40
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Limousine 20 chỗ VIP (Có WC) 400.000
Mận Vũ 06:00 - 08:45
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:40 - 23:25
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:30 - 05:45
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 20:00 - 01:15
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 02:15
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:30 - 23:15
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 36 chỗ 200.000
Mận Vũ 06:00 - 14:15
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Mận Vũ 20:30 - 04:45
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 36 chỗ 220.000
Mận Vũ 21:30 - 02:45
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 09:00 - 11:45
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:00 - 23:45
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:00 - 04:15
Thời gian: 08:15
Ngã 3 Việt Lào Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 46 chỗ 220.000
Mận Vũ 06:00 - 11:15
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 46 chỗ 200.000
Mận Vũ 20:30 - 01:45
Thời gian: 05:15
Ngã 3 Việt Lào Big C Thanh Hóa Giường nằm 36 chỗ 200.000
Mận Vũ 21:30 - 00:15
Thời gian: 02:45
Ngã 3 Việt Lào Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 200.000