KDL Suối Tiên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe KDL Suối Tiên ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thọ Mười 08:50 - 15:20
Thời gian: 06:30
KDL Suối Tiên TP. Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 05:50
Thời gian: 21:00
KDL Suối Tiên Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 450.000
Thọ Mười 08:50 - 09:20
Thời gian: 00:30
KDL Suối Tiên Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 12:50
Thời gian: 04:00
KDL Suối Tiên Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 16:10
Thời gian: 07:20
KDL Suối Tiên Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 07:20
Thời gian: 22:30
KDL Suối Tiên Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 11:50
Thời gian: 03:00
KDL Suối Tiên Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:50 - 04:50
Thời gian: 20:00
KDL Suối Tiên Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 400.000