Hồ Chí Minh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Hồ Chí Minh ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Công 18:00 - 08:30
Thời gian: 14:30
Hồ Chí Minh Hải Phòng Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Gia Huệ 17:00 - 23:15
Thời gian: 06:15
Hồ Chí Minh An Minh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Gia Huệ 11:00 - 17:15
Thời gian: 06:15
Hồ Chí Minh An Minh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Hoàng Hà 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Hồ Chí Minh Thái Bình Giường nằm 42 chỗ 650.000
Liên Công 18:00 - 08:00
Thời gian: 14:00
Hồ Chí Minh Bến xe Vĩnh Bảo Huyndai 40 chỗ 2010 700.000
Gia Huệ 22:00 - 04:15
Thời gian: 06:15
Hồ Chí Minh An Minh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Gia Huệ 11:30 - 17:45
Thời gian: 06:15
Hồ Chí Minh An Minh Giường nằm 41 chỗ 160.000
Gia Huệ 03:00 - 09:15
Thời gian: 06:15
Hồ Chí Minh An Minh Giường nằm 41 chỗ 160.000