Đại Lộc, Quảng Nam

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Đại Lộc, Quảng Nam ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trung Yểng 09:00 - 08:00
Thời gian: 23:00
Đại Lộc, Quảng Nam Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 350.000
Đại Lộc 07:30 - 21:30
Thời gian: 14:00
Đại Lộc, Quảng Nam Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 350.000
Bích Nga 10:30 - 04:15
Thời gian: 17:45
Đại Lộc, Quảng Nam Bến xe An Sương Giường nằm 40 chỗ 350.000