Chợ Quán Toan - Hải Phòng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Quán Toan - Hải Phòng ngày 20/02/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 15:30
Thời gian: 01:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Nhà thờ thánh Anton Vũ Thư Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 00:30
Thời gian: 10:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 03:30
Thời gian: 13:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Siêu Thị Lào Thái(Huế) Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 07:50
Thời gian: 17:30
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 16:30
Thời gian: 02:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng BigC Nam Định Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 02:30
Thời gian: 12:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Khách sạn Mường Thanh Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 20:30
Thời gian: 06:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Cầu Bến Thủy 1 (gần đại học sư phạm Vinh) Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 06:30
Thời gian: 16:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Ga Tam Kỳ - Quảng Nam Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 05:00
Thời gian: 14:40
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Trạm Dừng Tổng Hợp Nam Hải Vân - Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 21:30
Thời gian: 07:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng Nhà hàng Xứ Nghệ ngã 3 tránh TP Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hùng Đức (Quảng Ngãi) 14:20 - 18:30
Thời gian: 04:10
Chợ Quán Toan - Hải Phòng BigC Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 400.000