Chợ Đầu Mối Thủ Đức

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Đầu Mối Thủ Đức ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lộc Thủy 04:30 - 06:00
Thời gian: 01:30
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 600.000
Hiếu Viện 06:00 - 02:50
Thời gian: 20:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Hiếu Viện 06:00 - 22:50
Thời gian: 16:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Thọ Mười 07:30 - 08:20
Thời gian: 00:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 07:30 - 14:20
Thời gian: 06:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức TP. Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 07:30 - 11:50
Thời gian: 04:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hiếu Viện 06:00 - 05:20
Thời gian: 23:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Thọ Mười 07:30 - 04:50
Thời gian: 21:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 450.000
Lộc Thủy 04:30 - 08:00
Thời gian: 03:30
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe Đô Lương Giường nằm 46 chỗ 600.000
Thọ Mười 07:30 - 06:20
Thời gian: 22:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 07:30 - 03:50
Thời gian: 20:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 400.000
Lộc Thủy 04:30 - 09:30
Thời gian: 05:00
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 600.000
Lộc Thủy 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 550.000
Thọ Mười 07:30 - 15:10
Thời gian: 07:40
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 500.000
Lộc Thủy 04:30 - 07:00
Thời gian: 02:30
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 46 chỗ 600.000
Hiếu Viện 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Lộc Thủy 04:30 - 03:00
Thời gian: 22:30
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 46 chỗ 550.000
Lộc Thủy 04:30 - 23:30
Thời gian: 19:00
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 46 chỗ 450.000