Chợ Đầu Mối Thủ Đức

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Đầu Mối Thủ Đức ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hiếu Viện 06:15 - 05:30
Thời gian: 23:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Thọ Mười 08:30 - 04:50
Thời gian: 20:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hiếu Viện 06:15 - 03:00
Thời gian: 20:45
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Thọ Mười 08:30 - 12:50
Thời gian: 04:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hiếu Viện 06:15 - 08:30
Thời gian: 02:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 550.000
Thọ Mười 08:30 - 15:20
Thời gian: 06:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức TP. Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:30 - 11:50
Thời gian: 03:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:30 - 16:10
Thời gian: 07:40
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Bến xe thi trấn Thọ Xuân Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:30 - 07:20
Thời gian: 22:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Hiếu Viện 06:15 - 23:00
Thời gian: 16:45
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ (có WC) 500.000
Thọ Mười 08:30 - 09:20
Thời gian: 00:50
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 500.000
Thọ Mười 08:30 - 05:50
Thời gian: 21:20
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 450.000