Chợ Đầu Mối Thủ Đức

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Đầu Mối Thủ Đức ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tăng Tín 12:30 - 05:45
Thời gian: 17:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 400.000
Tăng Tín 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tăng Tín 12:30 - 15:45
Thời gian: 03:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tăng Tín 12:30 - 10:45
Thời gian: 22:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tăng Tín 12:30 - 14:45
Thời gian: 02:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 44 chỗ 500.000
Tăng Tín 12:30 - 07:45
Thời gian: 19:15
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 400.000
Tăng Tín 12:30 - 09:00
Thời gian: 20:30
Chợ Đầu Mối Thủ Đức Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 500.000