Chợ Cầu

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Chợ Cầu ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Thuyết 00:00 - 18:30
Thời gian: 18:30
Chợ Cầu Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 01:42
Thời gian: 01:42
Chợ Cầu Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 23:30
Thời gian: 23:30
Chợ Cầu Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 14:12
Thời gian: 14:12
Chợ Cầu Cầu Vượt Sóng Thần - Dĩ An Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 18:10
Thời gian: 11:10
Chợ Cầu Đường tránh Tp Đồng Hới (QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 20:10
Thời gian: 13:10
Chợ Cầu Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 11:12
Thời gian: 04:12
Chợ Cầu Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 13:12
Thời gian: 06:12
Chợ Cầu Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 11:10
Thời gian: 11:10
Chợ Cầu Đường tránh Tp Đồng Hới (QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 13:10
Thời gian: 13:10
Chợ Cầu Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 04:12
Thời gian: 04:12
Chợ Cầu Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 06:12
Thời gian: 06:12
Chợ Cầu Ngã 5 Phan Rang Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 20:00
Thời gian: 20:00
Chợ Cầu Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 13:42
Thời gian: 13:42
Chợ Cầu Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 09:12
Thời gian: 09:12
Chợ Cầu Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 01:30
Thời gian: 18:30
Chợ Cầu Quảng Nam (Dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 08:42
Thời gian: 01:42
Chợ Cầu Phú Yên (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 06:30
Thời gian: 23:30
Chợ Cầu Bình Định (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 21:12
Thời gian: 14:12
Chợ Cầu Cầu Vượt Sóng Thần - Dĩ An Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Chợ Cầu Quảng Ngãi (dọc QL1A) Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 20:42
Thời gian: 13:42
Chợ Cầu Bến xe Tam Hiệp Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 16:12
Thời gian: 09:12
Chợ Cầu Phan Thiết, Quốc Lộ 1 Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 15:12
Thời gian: 15:12
Chợ Cầu Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0