Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mộc Châu Travel (Sơn Thược - Nam Trang - Tâm Hường) 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã ba Tòng Đậu Ghế Ngồi 28 Chỗ 100.000
Mộc Châu Travel (Sơn Thược - Nam Trang - Tâm Hường) 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã ba Tòng Đậu Ghế Ngồi 28 Chỗ 100.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Liên Thanh 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Minh Quân (Điện Biên) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 290.000
An Khánh 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Nhượng Toản 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Nhượng Toản 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Mộc Châu Travel (Sơn Thược - Nam Trang - Tâm Hường) 08:00 - 12:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Yên Nghĩa Khách sạn Hương Sen Ghế Ngồi 28 Chỗ 130.000
Nhượng Toản 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Nhật Tuấn 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 230.000
Việt Phương 13:15 - 16:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Lê Dũng 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000
Liên Thanh 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
An Khánh 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Việt Phương 13:45 - 17:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
Tiến Tuế 20:45 - 06:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000
Mộc Châu Travel (Sơn Thược - Nam Trang - Tâm Hường) 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã ba Tòng Đậu Ghế Ngồi 28 Chỗ 100.000
Việt Phương 09:15 - 12:45
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 120.000
CoXaMa 09:30 - 17:00
Thời gian: 07:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mường La Ghế ngồi 16 chỗ 220.000