Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 31/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
An Khánh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Quân Thiện 11:40 - 15:00
Thời gian: 03:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe thành phố Tuyên Quang Ghế ngả 34 chỗ 100.000
Chính Minh 07:20 - 10:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 270.000
Tiến Tuế 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Limousine giường phòng 20 chỗ 570.000
Quân Thiện 11:40 - 16:00
Thời gian: 04:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Chiêm Hóa Ghế ngả 34 chỗ 110.000
Đức Quyến 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe khách Tủa Chùa Giường nằm 20 chỗ 300.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 270.000
An Khánh 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000