Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Trung Nghĩa 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 80.000
Mộc Châu Travel (Tâm Hường - Nam Trang) 17:00 - 20:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế Ngồi 28 Chỗ 100.000
Quân Thiện 11:40 - 16:00
Thời gian: 04:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Chiêm Hóa Ghế ngả 34 chỗ 130.000
Ka Linh 14:00 - 19:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Nhà nghỉ Ka Linh Ghế ngồi 29 chỗ 130.000
Chính Minh 07:20 - 10:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
Thu Bằng 15:10 - 18:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 270.000
Liên Thanh 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Thu Bằng 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Hoàng Phương 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Yên Nghĩa Trạm dừng nghỉ Hoàng Phương Giường nằm 40 chỗ 70.000
Quân Thiện 11:40 - 15:00
Thời gian: 03:20
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe thành phố Tuyên Quang Ghế ngả 34 chỗ 100.000
Liên Thanh 16:30 - 21:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Liên Thanh 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 16 chỗ 130.000
Chính Minh 08:20 - 11:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
Tuấn Duyên 07:00 - 20:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
An Khánh 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Liên Thanh 16:30 - 20:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Thu Bằng 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 270.000
Ka Linh 08:30 - 13:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Nhà nghỉ Ka Linh Giường nằm 40 chỗ 160.000
Minh Quân (Điện Biên) 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 290.000
An Khánh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thu Bằng 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Tiến Tuế 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Limousine giường phòng 20 chỗ 570.000