Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Thanh 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Thu Bằng 13:30 - 16:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Hưng Soái 11:00 - 16:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Khách sạn Thiên Sơn Giường nằm 40 chỗ 160.000
An Khánh 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Tòng Đậu Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Thu Bằng 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Mộc Châu Travel (Tâm Hường - Nam Trang) 17:00 - 21:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Yên Nghĩa Khách sạn Hương Sen Ghế Ngồi 28 Chỗ 130.000
Trung Nghĩa 10:00 - 13:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 80.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Đức Quyến 19:30 - 07:00
Thời gian: 11:30
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe khách Tủa Chùa Giường nằm 20 chỗ 300.000
Thu Bằng 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Liên Thanh 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000
Chính Minh 07:20 - 10:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
Thu Bằng 15:10 - 18:10
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 24 chỗ 80.000
Quang Tuấn 285 19:15 - 06:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe thành phố Điện Biên Giường nằm 41 chỗ 350.000
Chính Minh 08:20 - 11:20
Thời gian: 03:00
Bến xe Yên Nghĩa Ngã 3 Bản Lác Ghế ngồi 29 chỗ 100.000
An Khánh 07:30 - 11:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mộc Châu Ghế ngồi 28 chỗ 130.000