Bến xe Thái Bình

Địa chỉ
Tỉnh Lộ 223, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Bình ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 14:20 - 16:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Vĩnh Nhung 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hải Âu 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Nội thành Bình Lục Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Bắc Sơn 19:00 - 01:25
Thời gian: 06:25
Bến xe Thái Bình Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Âu 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Đồng Văn (Hà Nam) Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Hoàng Hải Limousine 17:00 - 05:20
Thời gian: 12:20
Bến xe Thái Bình Bến xe Huế Giường nằm 22 Cabin VIP 550.000
Hải Âu 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 12:20 - 14:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Việt Trung Limousine 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Thái Bình Phủ Lý Ghế ngồi 29 chỗ (56) 50.000
Toàn Thắng - Điện Biên 17:30 - 07:30
Thời gian: 14:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 330.000
Hải Âu 09:00 - 11:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 15:20 - 17:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Lan Hưng 15:00 - 23:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 700.000
Hải Âu 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải Âu 13:20 - 15:20
Thời gian: 02:00
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Hải An Hòa Bình 07:15 - 11:15
Thời gian: 04:00
Bến xe Thái Bình Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 29 chỗ 90.000
Hoàng Hải Limousine 17:00 - 07:07
Thời gian: 14:07
Bến xe Thái Bình Bến xe Đà Nẵng Giường nằm 22 Cabin VIP 550.000