Bến xe Thái Bình

Địa chỉ
Tỉnh Lộ 223, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Thái Bình ngày 14/08/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:20 - 10:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:35 - 18:05
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 05:40 - 08:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:40 - 12:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 20:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Thái Bình Văn phòng Vĩnh Bảo (đối điện BX Vĩnh Bảo) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:10 - 18:40
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:20 - 14:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:40 - 16:10
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:00 - 17:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Thái Bình Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Thái Bình Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0