Bến Xe Phú Thọ

Địa chỉ
Phường Phong Châu, Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến Xe Phú Thọ ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
VietBus 19:40 - 00:10
Thời gian: 04:30
Bến Xe Phú Thọ Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 140.000
An Vinh 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến Xe Phú Thọ Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 41 chỗ 650.000
VietBus 11:00 - 14:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phú Thọ Lào Cai Giường đôi 54 chỗ 140.000
VietBus 08:30 - 09:45
Thời gian: 01:15
Bến Xe Phú Thọ Yên Bái 30 Giường đơn 44 chỗ 40.000
VietBus 08:30 - 12:40
Thời gian: 04:10
Bến Xe Phú Thọ Bến xe Sa Pa Giường đơn 44 chỗ 200.000
VietBus 11:00 - 15:10
Thời gian: 04:10
Bến Xe Phú Thọ Bến xe Sa Pa Giường đôi 54 chỗ 190.000
VietBus 08:30 - 10:15
Thời gian: 01:45
Bến Xe Phú Thọ Mậu A Giường đơn 44 chỗ 70.000
VietBus 08:30 - 10:50
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phú Thọ Bảo Hà Giường đơn 44 chỗ 100.000
VietBus 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phú Thọ Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 90.000
VietBus 09:00 - 10:15
Thời gian: 01:15
Bến Xe Phú Thọ Yên Bái 30 Giường đôi 54 chỗ 40.000
VietBus 08:30 - 11:40
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phú Thọ Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đơn 44 chỗ 150.000
Cường Lâm 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Bến Xe Phú Thọ Bến xe Móng Cái Giường nằm 45 chỗ 250.000
VietBus 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Bến Xe Phú Thọ Mậu A Giường đôi 54 chỗ 60.000
VietBus 09:00 - 12:10
Thời gian: 03:10
Bến Xe Phú Thọ Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường đôi 54 chỗ 150.000
Khoa Như Tĩnh 01:00 - 14:30
Thời gian: 13:30
Bến Xe Phú Thọ Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
VietBus 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Bến Xe Phú Thọ Mậu A Giường đôi 54 chỗ 70.000
VietBus 09:00 - 11:20
Thời gian: 02:20
Bến Xe Phú Thọ Bảo Hà Giường đôi 54 chỗ 100.000