Bến xe Phố Mới

Địa chỉ
Phường Phố Mới, Lào Cai, Lào Cai Tỉnh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Phố Mới ngày 11/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Duyệt Thủy 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Phố Mới Bến Xe Khách Kiến Xương Giường nằm 40 chỗ 290.000
Thanh Nhung 10:30 - 15:10
Thời gian: 04:40
Bến xe Phố Mới Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh Giường nằm 36 chỗ 210.000
VietBus 16:30 - 00:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Phố Mới Thái Bình Giường đôi 54 chỗ 280.000
Duy Duy (Tiến Long) 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Phố Mới Bến xe Quất Lâm Giường nằm 40 chỗ 200.000
VietBus 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Bến xe Phố Mới Mậu A Giường đôi 54 chỗ 80.000
Hồng Anh (Ninh Bình) 05:30 - 12:50
Thời gian: 07:20
Bến xe Phố Mới Bến xe Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 200.000
Lương Kiên 18:30 - 01:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Phố Mới Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 265.000
Đức Huy 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Phố Mới Vĩnh Yên Giường nằm 40 chỗ 180.000
Trần Phương 04:30 - 11:00
Thời gian: 06:30
Bến xe Phố Mới Bến Xe Vĩnh Trụ Giường nằm 45 chỗ 250.000
Thanh Nhung 10:30 - 16:00
Thời gian: 05:30
Bến xe Phố Mới Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 36 chỗ 230.000
Cao Xanh 06:30 - 14:50
Thời gian: 08:20
Bến xe Phố Mới Bến xe Phía bắc Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Vũ Thông 18:00 - 01:45
Thời gian: 07:45
Bến xe Phố Mới Bến Xe Hải Hậu Giường nằm 40 chỗ 230.000