Bến xe Ngã Tư Ga

Địa chỉ
720 Quốc lộ 1A, khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Ngã Tư Ga ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Việt Hưng 05:00 - 17:50
Thời gian: 12:50
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bến Trại Giường nằm 44 chỗ 900.000
Việt Hưng 05:00 - 14:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Big C Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 700.000
Công Tuấn 11:00 - 03:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Vĩnh Yên Ghế ngồi 45 chỗ 550.000
Bảo Long 04:00 - 20:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Ý Yên, Nam Định Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Việt Hưng 05:00 - 18:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngã Tư Ga Trụ sở Thanh Miện Giường nằm 44 chỗ 900.000
HTX Trung Nam ( Hà Tĩnh ) 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Ngã Tư Ga Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 550.000
Trí Tuệ 09:00 - 01:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Vĩnh Tường Giường nằm 40 chỗ 900.000
Minh Liên 06:00 - 21:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 750.000
Bình Sơn 04:30 - 07:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 650.000
Công Thủy 13:00 - 01:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 45 chỗ 800.000
Minh Hà 16:30 - 08:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 800.000
Phúc Hưng 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Trung Tâm Huyện Nghĩa Hưng Ghế ngồi 45 chỗ 650.000
Hồng Thắm 13:00 - 02:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Ngã Tư Ga Cổng bến xe Hải Dương Giường nằm 40 chỗ 800.000
Lực Hà 10:00 - 16:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 650.000
Bố Hạ 03:00 - 19:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Bố Hạ Ghế ngồi 50 chỗ 500.000
Văn Phượng 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Quỹ Nhất Giường nằm 40 chỗ 600.000
Vĩnh Yên 12:30 - 04:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Tế Tiêu Giường nằm 40 chỗ 700.000
Mạnh Cường (Hà Tĩnh) 04:30 - 04:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 600.000
Thuận Hương 07:00 - 23:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Lập Thạch Giường nằm 40 chỗ 700.000
Anh Phong 05:00 - 14:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Bắc Ninh Giường nằm 40 chỗ 800.000
Việt Hưng 05:00 - 15:30
Thời gian: 10:30
Bến xe Ngã Tư Ga Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 700.000
Việt Hưng 05:00 - 09:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Ngã Tư Ga Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hùng Dương 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 45 chỗ 800.000
Đại Thắng (Bắc Giang) 14:00 - 06:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến Xe Khách Bắc Giang Giường nằm 40 chỗ 700.000
Tuấn Cương 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Ngã Tư Ga Bến xe khách Thịnh Long Giường nằm 40 chỗ 600.000