Bến xe Miền Đông - quầy vé 51

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tiến Tiến 06:00 - 14:10
Thời gian: 08:10
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Bến xe Giáp Bát Giường nằm 44 chỗ 700.000
Tiến Tiến 06:00 - 01:35
Thời gian: 19:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 07:05
Thời gian: 01:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 23:35
Thời gian: 17:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 44 chỗ 450.000
Tiến Tiến 06:00 - 11:20
Thời gian: 05:20
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Cây xăng Tiến Tiến Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 03:05
Thời gian: 21:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 08:05
Thời gian: 02:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Quốc lộ 1A, Thành phố Vinh Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 04:35
Thời gian: 22:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 550.000
Tiến Tiến 06:00 - 12:50
Thời gian: 06:50
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 BigC Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 700.000
Tiến Tiến 06:00 - 10:35
Thời gian: 04:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 550.000