Bến xe Miền Đông - quầy vé 51

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 ngày 31/05/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tiến Tiến 06:05 - 03:10
Thời gian: 21:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 10:40
Thời gian: 04:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 01:40
Thời gian: 19:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 11:25
Thời gian: 05:20
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Cây xăng Tiến Tiến Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 07:10
Thời gian: 01:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 23:40
Thời gian: 17:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Ngã Tư Túy Loan - QL14B Limousine giường phòng 32 chỗ 700.000
Tiến Tiến 06:05 - 04:40
Thời gian: 22:35
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000
Tiến Tiến 06:05 - 08:10
Thời gian: 02:05
Bến xe Miền Đông - quầy vé 51 Vinh (dọc quốc lộ 1A) Limousine giường phòng 32 chỗ 850.000