Bến xe Miền Đông

Địa chỉ
292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Miền Đông ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thu Trang 00:00 - 13:24
Thời gian: 13:24
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Mobihome 42 giường 0
Phượng Hoàng 14:00 - 17:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Yến Ngân Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 09:30 - 01:40
Thời gian: 16:10
Bến xe Miền Đông Ga Tam Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Tâm Minh Phương 09:30 - 04:40
Thời gian: 19:10
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Giường nằm 46 chỗ 0
Tư Phầu 00:00 - 11:40
Thời gian: 11:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Kon Tum Xe limousine 32 phòng 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 15:33
Thời gian: 08:32
Bến xe Miền Đông Nam Định Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 11:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 06:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Miền Đông Nghệ An (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 20:51
Thời gian: 02:50
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 00:20
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 23:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 09:15
Thời gian: 09:15
Bến xe Miền Đông Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 19:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 17:33
Thời gian: 10:32
Bến xe Miền Đông Bến xe Vĩnh Bảo Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 01:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Phủ Lý Hà Nam Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 03:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 03:03
Thời gian: 09:02
Bến xe Miền Đông Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 00:00 - 22:00
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Huế Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 19:15
Thời gian: 11:45
Bến xe Miền Đông Ngã 3 Phú Tài Giường nằm 46 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 15:03
Thời gian: 08:02
Bến xe Miền Đông Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 10:51
Thời gian: 03:50
Bến xe Miền Đông Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 09:51
Thời gian: 02:50
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 03:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Miền Đông Văn phòng số 9 Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 23:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bỉm Sơn Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 09:30 - 02:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 04:33
Thời gian: 10:32
Bến xe Miền Đông Bến xe Vĩnh Bảo Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 11:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 16:03
Thời gian: 09:02
Bến xe Miền Đông Thái Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 21:50
Thời gian: 21:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Đạt 13:50 - 17:50
Thời gian: 04:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Bắc Ruộng Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 00:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Lê Dung Ninh Binh Giường nằm 40 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 21:30
Thời gian: 07:30
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thảo My Nghệ An Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 13:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 22:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Chín Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 0
Trí Linh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 13:51
Thời gian: 06:50
Bến xe Miền Đông Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 02:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 05:03
Thời gian: 11:02
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Phủ Lý Giường nằm 39 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Miền Đông Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 18:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 04:50
Thời gian: 21:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Huế Giường nằm 39 chỗ 0
Mười Phượng 15:00 - 04:40
Thời gian: 13:40
Bến xe Miền Đông Bến xe Phù Mỹ Giường nằm 36 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 02:03
Thời gian: 08:02
Bến xe Miền Đông Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 21:51
Thời gian: 03:50
Bến xe Miền Đông Vinh Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 04:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Vinh (dọc quốc lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 06:20
Thời gian: 06:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 06:20
Thời gian: 23:20
Bến xe Miền Đông Đại lý Đông Hà - Quảng Trị Giường nằm 39 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 00:51
Thời gian: 06:50
Bến xe Miền Đông Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 07:15
Thời gian: 07:15
Bến xe Miền Đông Thanh Hóa (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Thành Đạt 13:50 - 15:50
Thời gian: 02:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Long Khánh Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 07:01 - 18:03
Thời gian: 11:02
Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 0
Thu Trang 00:00 - 12:24
Thời gian: 12:24
Bến xe Miền Đông Bến xe Vĩnh Bảo Mobihome 42 giường 0
Xuân Truyền 00:00 - 18:30
Thời gian: 18:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Ba Đồn Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 23:40
Thời gian: 16:10
Bến xe Miền Đông Ga Tam Kỳ Giường nằm 46 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 02:40
Thời gian: 19:10
Bến xe Miền Đông Bến Xe Phía Nam Giường nằm 46 chỗ 0
Giáp Diệp 17:30 - 02:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Năm Căn Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Ninh Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 09:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Miền Đông Thành phố Ninh Bình Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 07:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 05:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Miền Đông Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 17:20
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quãng Ngãi Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long (Đỏ) 00:00 - 22:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 42 chỗ 0
Hoàng Long 00:00 - 10:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 20:20
Thời gian: 13:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quy Nhơn Giường nằm 39 chỗ 0
Liên Công 00:00 - 13:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Hải Phòng Huyndai 40 chỗ 2010 0
Hoàng Long 07:00 - 10:20
Thời gian: 03:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 39 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 01:50
Thời gian: 18:50
Bến xe Miền Đông Văn Phòng Quảng Nam Giường nằm 39 chỗ 0
Lan Hưng 00:00 - 08:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Thái Bình Giường nằm 45 chỗ 0
Tân Anh 00:00 - 12:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Kon Tum Limousine 22 Phòng 0
Thành Nhân - Hải Phòng 18:01 - 02:33
Thời gian: 08:32
Bến xe Miền Đông Nam Định Giường nằm 40 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 11:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Miền Đông Ninh Bình (Dọc QL 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 14:20
Thời gian: 07:20
Bến xe Miền Đông Văn phòng Vinh Giường nằm 39 chỗ 0
Phượng Hoàng 14:00 - 18:30
Thời gian: 04:30
Bến xe Miền Đông Văn phòng Trúc Loan Giường nằm 40 chỗ 0
Tâm Minh Phương 09:30 - 00:30
Thời gian: 15:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Chín Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 0
Vân Tuyến 00:00 - 00:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Miền Đông Văn phòng Thanh Hóa Giường nằm 39 chỗ 0
Tâm Minh Phương 07:30 - 00:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Bến xe Đức Long Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0