Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Địa chỉ
01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe liên tỉnh Đà Lạt ngày 07/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 06:30 - 13:00
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Nam Phát 06:00 - 14:30
Thời gian: 08:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Trảng Bàng Giường nằm 46 chỗ 230.000
Cảnh Hoa 07:00 - 16:10
Thời gian: 09:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mỹ Tho Ghế ngồi 28 chỗ 250.000
Việt Tân - Đà Lạt 05:30 - 14:30
Thời gian: 09:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Gia Lai Giường nằm 38 chỗ 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 04:45
Thời gian: 09:45
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ngã ba Yaly Giường nằm 44 chổ 240.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 05:15
Thời gian: 10:15
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt BX Kon Tum Giường nằm 44 chổ 270.000
Tuấn Tú - Phan Rang 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Xuân Hùng 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 29 chỗ 150.000
Nam Phát 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Củ Chi (Phước Thành, Phước Hiệp) Giường nằm 46 chỗ 230.000
Phương Trang 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 265.000
Việt Tân - Đà Lạt 05:30 - 15:00
Thời gian: 09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ngã ba Yaly Giường nằm 38 chỗ 240.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 02:15
Thời gian: 07:15
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Cầu 110 Giường nằm 44 chổ 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 05:45
Thời gian: 10:45
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Đắk Hà Giường nằm 44 chổ 300.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 04:45 - 11:15
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bình Dương Samco 28 chỗ 180.000
Tài Thắng 05:00 - 16:00
Thời gian: 11:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 700.000
Nam Phát 04:30 - 12:10
Thời gian: 07:40
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Củ Chi (Tỉnh Lộ 8) Giường nằm 46 chỗ 220.000
Nam Phát 06:00 - 13:30
Thời gian: 07:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe An Sương Giường nằm 46 chỗ 230.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 02:45
Thời gian: 07:45
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Chư Phả Giường nằm 44 chổ 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 18:00 - 03:30
Thời gian: 09:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Ngã ba Yaly Giường nằm 40 chỗ 240.000
Việt Tân - Đà Lạt 05:30 - 15:30
Thời gian: 10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt BX Kon Tum Giường nằm 38 chỗ 270.000
Phước Thành - Thanh Tuấn 14:00 - 04:50
Thời gian: 14:50
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe khách Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 350.000
Xuân Hùng 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 29 chỗ 150.000
Nam Phát 04:30 - 15:10
Thời gian: 10:40
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Tân Châu Giường nằm 46 chỗ 250.000
Cảnh Hoa 07:00 - 16:55
Thời gian: 09:55
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gò Công Ghế ngồi 28 chỗ 250.000
Yến Thông 13:30 - 23:30
Thời gian: 10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Hồng Ngự Giường nằm 40 chỗ 280.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 03:15
Thời gian: 08:15
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 44 chổ 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 06:45
Thời gian: 11:45
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt BX Ngọc Hồi Giường nằm 44 chổ 330.000
Quỳnh Như (Phan Rang) 11:00 - 14:00
Thời gian: 03:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Vp Phan Rang Ghế ngồi 16 chỗ 90.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 04:00 - 10:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Nam Phát 04:30 - 14:40
Thời gian: 10:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe khách Tân Hà Giường nằm 46 chỗ 270.000
Nam Phát 06:00 - 11:00
Thời gian: 05:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Đồng Nai Giường nằm 46 chỗ 230.000
Minh Long 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 04:15
Thời gian: 09:15
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Gia Lai Giường nằm 44 chổ 230.000
Việt Tân - Đà Lạt 18:00 - 04:00
Thời gian: 10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt BX Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 270.000
Thảo Hồng 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 220.000
Nam Phát 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 46 chỗ 250.000
Nam Phát 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Gò Dầu Giường nằm 46 chỗ 230.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt KM-82 Giường nằm 44 chổ 200.000
Việt Tân - Đà Lạt 18:00 - 03:00
Thời gian: 09:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Gia Lai Giường nằm 40 chỗ 230.000
Việt Tân - Đà Lạt 05:30 - 13:30
Thời gian: 08:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Phú Nhơn Giường nằm 40 chỗ 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 06:15
Thời gian: 11:15
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Đắk Tô Giường nằm 44 chổ 300.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bình Dương Samco 28 chỗ 180.000