Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

Địa chỉ
01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe liên tỉnh Đà Lạt ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 04:00 - 10:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Cảnh Hoa 07:00 - 16:10
Thời gian: 09:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mỹ Tho Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Phương Trang 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 340.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 05:45 - 12:15
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bình Dương Samco 28 chỗ 180.000
Xuân Hùng 05:00 - 12:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 29 chỗ 150.000
Cảnh Hoa 17:00 - 02:10
Thời gian: 09:10
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Mỹ Tho Giường nằm 40 chỗ 220.000
Tuấn Hiệp 11:00 - 02:00
Thời gian: 15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 350.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 14:00 - 20:30
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 180.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 06:30 - 13:00
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 28 chỗ 150.000
Phương Trang 14:00 - 05:00
Thời gian: 15:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 265.000
Phước Thành - Thanh Tuấn 14:30 - 02:30
Thời gian: 12:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe khách Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 300.000
Cảnh Hoa 07:00 - 13:05
Thời gian: 06:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Xuân Hùng 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 29 chỗ 150.000
Minh Long 05:00 - 09:00
Thời gian: 04:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gia Nghĩa Ghế ngồi 28 chỗ 200.000
Thảo Hồng 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 220.000
Cảnh Hoa 17:00 - 23:05
Thời gian: 06:05
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hiệp Đức 03:00 - 11:00
Thời gian: 08:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 40 chỗ 620.000
Cảnh Hoa 07:00 - 16:55
Thời gian: 09:55
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gò Công Ghế ngồi 28 chỗ 250.000
Yến Thông 13:30 - 23:30
Thời gian: 10:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Hồng Ngự Giường nằm 40 chỗ 280.000
Tuấn Tú - Phan Rang 06:00 - 08:30
Thời gian: 02:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Khách Tỉnh Ninh Thuận Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Tài Thắng 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 600.000
Cảnh Hoa 17:00 - 02:55
Thời gian: 09:55
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến xe Gò Công Giường nằm 40 chỗ 250.000
Phương Trang 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Phía Nam Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 130.000
Mỹ Hiền (Đà Lạt) 04:45 - 11:15
Thời gian: 06:30
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Bến Xe Bình Dương Ghế ngồi 28 chỗ 180.000