Bến xe Giao Thủy

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Giao Thủy ngày 14/07/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phú Quý Hưng 12:00 - 20:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Đức Lộc 13:00 - 04:30
Thời gian: 15:30
Bến xe Giao Thủy Quảng Nam Giường nằm 44 chỗ 400.000
Đức Lộc 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Giao Thủy Vinh (Trường ĐH Vinh) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Phúc Thủ 14:15 - 01:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Đức Lộc 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Giao Thủy Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 300.000
Tấn Hưng 17:30 - 00:03
Thời gian: 06:33
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 600.000
Đức Lộc 13:00 - 03:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Giao Thủy Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Đức Lộc 13:00 - 21:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Giao Thủy Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 200.000
Đức Lộc 13:00 - 22:30
Thời gian: 09:30
Bến xe Giao Thủy Quảng Bình Giường nằm 44 chỗ 250.000
Hải Hoàn 07:30 - 17:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Sapa Giường nằm 40 chỗ 230.000
Tấn Phát 14:30 - 23:00
Thời gian: 08:30
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Đức Lộc 13:00 - 01:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giao Thủy Huế Giường nằm 44 chỗ 300.000
Việt Tân - Nam Định 14:00 - 02:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Giao Thủy Bến xe Miền Đông Ghế ngồi 45 chỗ 550.000
Đức Lộc 13:00 - 06:30
Thời gian: 17:30
Bến xe Giao Thủy Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 44 chỗ 400.000