Vé xe từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 24/02/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Mai Linh 17:00 - 13:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:30 - 12:27
Thời gian: 14:57
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
A Ba 10:30 - 23:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 11:00 - 00:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Thu Khuyên 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
HTX xe khách Trung Nam 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 15:00 - 04:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Hiền Phước 10:00 - 00:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 13:00 - 02:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Ngọc Lễ 09:00 - 22:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Tín Nghĩa 21:00 - 10:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Hoàng Long 07:00 - 20:15
Thời gian: 13:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Nam Quân 07:00 - 22:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 0
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 11:00 - 07:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 20:00 - 13:37
Thời gian: 17:37
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 0
Hiền Phương 10:00 - 23:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0