Thông tin vé xe khách ngày 22/11/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 08:00 - 13:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Ghế ngồi 37 chỗ 150.000
Hoàng Long 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 08:20 - 09:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Ba 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nam Quân 07:00 - 14:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 700.000
Tuấn Duyên 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 650.000
Hiền Phương 10:30 - 02:30
Thời gian: 16:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Vân - Đà Nẵng 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Quang Vinh - Đà Nẵng 12:45 - 00:45
Thời gian: 12:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 365.000
Queen Cafe 18:00 - 08:00
Thời gian: 14:00
208 Trần Quang Khải VP DNG - Queen Cafe Giường nằm 40 chỗ 350.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thanh Sơn 18:00 - 09:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Giáp Bát Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 380.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 15:30 - 20:30
Thời gian: 05:00
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 37 chỗ 200.000
Duy Long 07:00 - 09:40
Thời gian: 02:40
Cát Bà Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 41 chỗ 280.000
Hoàng Long 05:20 - 06:20
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 726 Phạm Văn Đồng HP Vp Hà Nội VIP Limousine 9 chỗ 160.000
Hoàng Long 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Hoàng Long 13:20 - 14:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 90.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hòa Quỳnh 07:00 - 21:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 09:00 - 04:32
Thời gian: 19:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 19:30 - 15:02
Thời gian: 19:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Thuận Thiên 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 950.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 05:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Hoàng Long 09:00 - 04:45
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 19:00 - 14:45
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 19:30 - 15:15
Thời gian: 19:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Phượng Hoàng 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 890.000
A Ba 10:30 - 16:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 950.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nam Quân 09:00 - 16:10
Thời gian: 07:10
Bến xe Miền Đông Bến xe Mỹ Đình Giường nằm 45 chỗ 700.000
Tuấn Duyên 09:30 - 16:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 650.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Chóng 16:00 - 16:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 700.000
Hòa Quỳnh 06:00 - 20:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 900.000
Hoàng Long 14:30 - 05:23
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 18:30 - 09:23
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 08:00 - 22:53
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 850.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
Vp Hồ Chí Minh VP Đà Nẵng Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Phương Trang 10:30 - 08:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Miền Đông Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 355.000
A Tỷ 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Miền Đông VP Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 16:00 - 11:50
Thời gian: 19:50
Sài Gòn Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 360.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thanh Sơn 16:30 - 07:30
Thời gian: 15:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 380.000
Vũ Lộc 16:30 - 06:30
Thời gian: 14:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 310.000
Đại Phát 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lào Tiển 14:15 - 08:15
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 410.000
Vạn Lục Tùng 15:05 - 05:35
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:45 - 06:15
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Hoàng Long 14:00 - 09:03
Thời gian: 19:03
Văn phòng Đà Nẵng Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 03:50 - 22:53
Thời gian: 19:03
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Lovabus 18:00 - 17:00
Thời gian: 23:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 450.000
Xuân Tùng 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
Xuân Tùng 11:00 - 07:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
Hoàng Long 02:30 - 00:15
Thời gian: 21:45
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 450.000
Xem thêm >>