Thông tin vé xe khách ngày 01/05/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 23:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 11:00 - 03:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 13:00 - 05:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 15:00 - 07:59
Thời gian: 16:59
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 01:00 - 17:57
Thời gian: 16:57
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 750.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 01:00 - 18:10
Thời gian: 17:10
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 07:00 - 00:12
Thời gian: 17:12
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 11:00 - 04:12
Thời gian: 17:12
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 13:00 - 06:12
Thời gian: 17:12
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Hoàng Long 15:00 - 08:12
Thời gian: 17:12
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 400.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 06:00 - 07:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 06:35 - 07:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 07:00 - 08:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 07:35 - 08:50
Thời gian: 01:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Hải Âu 08:00 - 09:35
Thời gian: 01:35
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 85.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 09:00 - 02:32
Thời gian: 17:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 19:30 - 13:02
Thời gian: 17:32
Vp Hải Phòng Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 780.000
Ngọc Chóng 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Mai Đức 06:00 - 19:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 880.000
Vận tải và du lịch Sài Gòn 06:00 - 22:00
Thời gian: 16:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 630.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 05:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Hoàng Long 09:00 - 02:45
Thời gian: 17:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 19:00 - 12:45
Thời gian: 17:45
Bến xe Niệm Nghĩa Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Hoàng Long 19:30 - 13:15
Thời gian: 17:45
Vp Hải Phòng Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 20:28
Thời gian: 13:28
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 17:30 - 06:13
Thời gian: 12:43
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Hoàng Long 21:55 - 09:53
Thời gian: 11:58
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 39 chỗ 750.000
Mai Linh 09:00 - 23:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Mai Linh 15:00 - 05:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 40 chỗ 0
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 08:00 - 22:50
Thời gian: 14:50
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 14:30 - 05:23
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hoàng Long 18:30 - 09:23
Thời gian: 14:53
Bến xe Miền Đông Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 780.000
Hòa Quỳnh 06:00 - 20:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 900.000
Tuấn Vân 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 950.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 02:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 08:00 - 03:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 11:00 - 06:50
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 14:30 - 10:20
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Hoàng Long 17:30 - 13:20
Thời gian: 19:50
Bến xe Miền Đông Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 39 chỗ 450.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Ánh (Hà Nội) 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng VP Trần Thủ Độ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 0
Phương Trang 11:00 - 05:15
Thời gian: 18:15
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 345.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Quang Vinh - Đà Nẵng 12:45 - 00:45
Thời gian: 12:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 15:05 - 05:35
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:45 - 06:15
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Lào Tiển 14:15 - 08:15
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 410.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:30 - 07:30
Thời gian: 16:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hoàng Long 03:50 - 22:53
Thời gian: 19:03
Văn phòng Đà Nẵng Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 0
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 0
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 0
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 0
Xuân Tùng 11:00 - 07:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 0
Xem thêm >>