Thông tin vé xe khách ngày 24/09/2017

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Inter Bus Lines 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Vp Hà Nội VP Cát Bà Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 11:00 - 14:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hải Âu 12:30 - 13:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Hà Nội Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 710.000
Mai Linh 11:00 - 08:05
Thời gian: 21:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Gường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 13:00 - 01:00
Thời gian: 12:00
Hà Nội Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 710.000
Mai Linh 17:00 - 14:05
Thời gian: 21:05
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Gường nằm 40 chỗ 750.000
Hoàng Long 19:30 - 07:30
Thời gian: 12:00
Hà Nội Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 710.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 22:30
Thời gian: 15:30
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 380.000
Hoàng Long 13:00 - 04:30
Thời gian: 15:30
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 380.000
Hoàng Long 19:30 - 11:00
Thời gian: 15:30
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 380.000
Hoàng Long 21:30 - 13:00
Thời gian: 15:30
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 380.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Hà Nội Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 350.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 08:45 - 12:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 11:45 - 15:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Cát Bà Express 15:30 - 18:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 280.000
Hoàng Long 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Hoàng Long 05:30 - 05:30
Thời gian: 00:00
Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 100.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 09:00 - 23:00
Thời gian: 14:00
Hải Phòng Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 19:30 - 09:30
Thời gian: 14:00
Hải Phòng Hồ Chí Minh Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 09:00 - 02:32
Thời gian: 17:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 850.000
Hoàng Long 19:30 - 13:02
Thời gian: 17:32
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 39 chỗ 850.000
Ngọc Chóng 02:00 - 02:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 09:00 - 02:00
Thời gian: 17:00
Hải Phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 370.000
Hoàng Long 19:00 - 12:00
Thời gian: 17:00
Hải Phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 370.000
Hoàng Long 19:30 - 12:30
Thời gian: 17:00
Hải Phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 14:00 - 04:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:00 - 05:30
Thời gian: 14:30
Bến xe Niệm Nghĩa Bến Xe Khách Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 325.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
Hồ Chí Minh Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 710.000
Mai Linh 09:00 - 05:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Gường nằm 40 chỗ 775.000
Hoàng Long 17:30 - 03:30
Thời gian: 10:00
Hồ Chí Minh Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 710.000
Mai Linh 15:00 - 11:50
Thời gian: 20:50
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Gường nằm 40 chỗ 775.000
Hoàng Long 21:00 - 07:00
Thời gian: 10:00
Hồ Chí Minh Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 710.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 08:00 - 21:00
Thời gian: 13:00
Hồ Chí Minh Hải Phòng Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 08:05 - 21:05
Thời gian: 13:00
Hồ Chí Minh Hải Phòng Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 14:30 - 03:30
Thời gian: 13:00
Hồ Chí Minh Hải Phòng Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 18:30 - 07:30
Thời gian: 13:00
Hồ Chí Minh Hải Phòng Giường nằm 38 chỗ 730.000
Hoàng Long 08:00 - 22:50
Thời gian: 14:50
Vp Hồ Chí Minh Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 39 chỗ 850.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hoàng Long 07:00 - 03:18
Thời gian: 20:18
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 400.000
Hoàng Long 08:00 - 04:18
Thời gian: 20:18
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 400.000
Hoàng Long 08:05 - 04:23
Thời gian: 20:18
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 400.000
Hoàng Long 14:30 - 10:48
Thời gian: 20:18
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 400.000
Hoàng Long 17:30 - 13:48
Thời gian: 20:18
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ 400.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 350.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến Xe Khách Đà Nẵng VP Trần Thủ Độ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Phương Trang 11:00 - 05:15
Thời gian: 18:15
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 345.000
Tùng Vy 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 350.000
Quang Vinh - Đà Nẵng 12:45 - 00:45
Thời gian: 12:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Giáp Bát Giường nằm 40 chỗ 365.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Vạn Lục Tùng 15:05 - 05:35
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Vạn Lục Tùng 15:45 - 06:15
Thời gian: 14:30
Bến Xe Khách Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 46 chỗ 325.000
Lào Tiển 14:15 - 08:15
Thời gian: 18:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 410.000
Ngọc Ánh (Hà Nội) 15:30 - 07:30
Thời gian: 16:00
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 400.000
Hoàng Long 03:50 - 22:53
Thời gian: 19:03
Văn phòng Đà Nẵng Vp Hải Phòng Giường nằm 39 chỗ 430.000
Xem thêm >>
Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cẩm Vân 11:00 - 05:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Phúc Thuận Thảo 11:00 - 06:40
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Phúc Thuận Thảo 17:30 - 13:10
Thời gian: 19:40
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 360.000
Hương Ty 06:30 - 00:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Hương Ty 08:30 - 02:30
Thời gian: 18:00
Đà Nẵng Sài Gòn Giường nằm 43 chỗ 320.000
Xem thêm >>