Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Hải Phòng ngày 22/03/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thành Nhân - Hải Phòng 18:00 - 10:00
Thời gian: 16:00
Quầy 54, 76 - Bến xe Miền Đông Bến xe Thượng Lý Giường nằm 40 chỗ 730.000
Thuận Thiên 07:00 - 18:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 950.000
Mai Đức 18:00 - 07:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Miền Đông Bến xe Niệm Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 800.000
Ngọc Chóng 16:00 - 06:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Cầu Rào Giường nằm 40 chỗ 700.000