Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
A Ba 21:30 - 08:30
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Thể Cường 11:00 - 00:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 38 chỗ 650.000
Thu Trang 13:00 - 07:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
A Ba 13:00 - 00:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Tín Nghĩa 09:00 - 20:00
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
A Ba 07:30 - 18:30
Thời gian: 11:00
Cổng 3 Bến Xe Miền Đông Cổng trước Bến Xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000
Hoàng Long (Đỏ) 07:30 - 18:30
Thời gian: 11:00
Bến xe Miền Đông Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 42 chỗ 700.000