Vé xe từ Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 30/06/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xe Test 09:00 - 09:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Tâm Minh Phương 09:30 - 02:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Cầu Vượt Hòa Cầm Giường nằm 46 chỗ 350.000
Xe Test 21:00 - 21:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Tâm Minh Phương 07:30 - 00:50
Thời gian: 17:20
Bến xe Miền Đông Cầu Vượt Hòa Cầm Giường nằm 46 chỗ 350.000
Xe Test 11:00 - 11:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Xe Test 14:00 - 14:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Xe Test 12:00 - 12:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Xe Test 15:00 - 15:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Xe Test 10:00 - 10:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Xe Test 13:00 - 13:30
Thời gian: 00:30
Bến xe Miền Đông đường Nguyễn Thị Minh Khai Giường nằm 40 chỗ (Done) 1.000.000
Hoàng Anh (Vinh) 18:00 - 12:40
Thời gian: 18:40
Quận 12 Đà Nẵng Giường 44 chỗ 400.000