Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 29/05/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:10 - 09:40
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 15:30 - 16:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Vĩnh Bảo Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:40
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Good morning Cát Bà 15:30 - 18:55
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 19:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 17:30 - 18:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Quán Toan Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:55
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 16:30
Thời gian: 02:30
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:30 - 12:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Good morning Cát Bà 15:31 - 18:56
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
SANI Express 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Chợ Cát Bà Công viên Cầu Giấy Giường nằm đôi 27 giường 0
Hải Âu 17:40 - 19:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Limousine 9 chỗ VIP 0
Kết Đoàn 00:00 - 00:40
Thời gian: 00:40
Văn phòng An Lão Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Kết Đoàn 17:30 - 19:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:15
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Ô Hô 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Cầu Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 29 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:10 - 19:55
Thời gian: 02:45
Bến xe Thượng Lý Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:10 - 20:10
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Cát Bà Express 13:15 - 16:45
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:40 - 11:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 19:15
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 16:40
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Good morning Cát Bà 09:00 - 12:25
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:10 - 09:40
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 15:00 - 16:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:10 - 19:10
Thời gian: 02:00
Bến xe Thượng Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 00:00 - 02:47
Thời gian: 02:47
Bến xe Thượng Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:10 - 20:20
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
DC Transport 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Số 300 Hùng Vương Số 166 Phố Huế Ghế ngồi 7 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 09:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:20 - 12:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 17:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:00 - 17:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:40
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 16:50
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:15
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 20:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Mỹ Đình Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
SANI Express 16:00 - 18:30
Thời gian: 02:30
Bến Phà Gót Công viên Cầu Giấy Giường nằm đôi 27 giường 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0