Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 23/10/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cat Ba Discovery 12:30 - 16:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 0
Trung Thành Limousine 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Phúc Xuyên 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Hải Phòng Hà Nội Giường nằm 45 chỗ 0
Hoàng Phú Limousine 20:30 - 21:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 18:30 - 19:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 09:30 - 10:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Ô Hô 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Cầu Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Ngã Tư Nội Bài Giường nằm 46 chỗ 0
Gonow Bus (BeeGroup) 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Số 90 Phạm Hùng Limousine 10 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 19:30 - 20:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 07:30 - 08:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 05:30 - 06:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Aclass Buslines 00:00 - 03:20
Thời gian: 03:20
VP Cát Bà Vp Hà Nội Ghế ngồi 9 chỗ 0
Cat Ba Discovery 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 0
Good morning Cát Bà 15:30 - 18:55
Thời gian: 03:25
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:10 - 19:10
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hoàng Phú Limousine 15:30 - 16:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 12:30 - 13:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 13:30 - 14:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Văn Minh (Hải Phòng) 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 16 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Học viện Nông Nghiệp Giường nằm 46 chỗ 0
Hoàng Phú Limousine 15:00 - 16:15
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 17:00 - 18:15
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 17:30 - 18:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Quán Toan Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 00:00 - 02:47
Thời gian: 02:47
Bến xe Thượng Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hoàng Phú Limousine 06:30 - 07:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 10:30 - 11:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Ô Hô 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Cầu Niệm Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Nhật Minh 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Cầu Rào Cầu Đông Trù Giường nằm 46 chỗ 0
Trung Thành Limousine 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 0
Hải Âu 18:10 - 19:20
Thời gian: 01:10
Bến xe Niệm Nghĩa Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 17:30 - 18:45
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 14:30 - 15:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 17:30 - 18:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
ORIENT 00:00 - 04:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ 0
Gonow Bus (BeeGroup) 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Số 90 Phạm Hùng Limousine 10 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Phòng Travel 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 21:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 11:30 - 12:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 08:30 - 09:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 16:30 - 17:45
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Nam Anh Limousine 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
VP Vĩnh Bảo Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 0