Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 15:45 - 19:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Orient Travel 16:10 - 19:10
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Limousine 29 chỗ VIP 250.000
Good morning Cát Bà 09:50 - 11:55
Thời gian: 02:05
Trạm tàu cao tốc Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 16:00 - 18:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Hải Âu 05:20 - 06:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Good morning Cát Bà 09:55 - 11:55
Thời gian: 02:00
Cầu Tân Vũ Lạch Huyện Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Cát Bà Express 09:00 - 12:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 09:30 - 11:55
Thời gian: 02:25
Bến Phà Got Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Full Moon 09:30 - 13:00
Thời gian: 03:30
Cát Bà Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Văn Minh (Hải Phòng) 03:30 - 05:30
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Hà Nội Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Good morning Cát Bà 09:00 - 11:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 13:00 - 15:25
Thời gian: 02:25
Bến Phà Got Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Hải Âu 05:35 - 06:50
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Nam Anh Limousine 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
VP Vĩnh Bảo Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 100.000
Cát Bà Express 12:30 - 15:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 16:30 - 18:55
Thời gian: 02:25
Bến Phà Got Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Good morning Cát Bà 09:45 - 11:55
Thời gian: 02:10
Cảng Phù Long Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 12:30 - 15:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Orient Travel 13:10 - 16:10
Thời gian: 03:00
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Limousine 29 chỗ VIP 250.000
Hải Âu 05:50 - 06:50
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000