Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 06/10/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 19:15
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Quán Toan Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Limousine 9 chỗ VIP 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 15:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:50 - 18:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 20:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:30 - 21:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 19:10
Thời gian: 01:30
Văn phòng Vĩnh Bảo (đối điện BX Vĩnh Bảo) Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng 128 Ngọc Trì, Cổ Linh Limousine 9 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 02:10
Thời gian: 02:10
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:50
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 15:00 - 16:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:30 - 20:15
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 16:50 - 17:50
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 18:50
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Limousine 9 chỗ VIP 0
DC Transport 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Số 300 Hùng Vương Số 166 Phố Huế Ghế ngồi 7 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 09:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:05
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:15
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:50 - 19:05
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 00:40
Thời gian: 00:40
Văn phòng An Lão Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 11:30 - 12:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 12:30 - 13:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Quán Toan Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 16:55
Thời gian: 01:15
Văn phòng Quán Toan Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:40 - 18:40
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng 128 Ngọc Trì, Cổ Linh Limousine 9 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 02:40
Thời gian: 02:40
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:00 - 16:30
Thời gian: 02:30
Văn phòng 728 Thiên Lôi Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 10:20 - 11:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 15:30 - 16:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:00 - 17:45
Thời gian: 01:45
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Mỹ Đình (N55A Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn 17:30 - 18:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Thượng Lý Văn phòng Giáp Bát Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 17:50 - 18:50
Thời gian: 01:00
Văn phòng An Lão Bến xe Nước Ngầm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 00:00 - 02:47
Thời gian: 02:47
Bến xe Thượng Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 05:30 - 06:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:20 - 07:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Nước Ngầm Ghế Ngồi 29 Chỗ 0