Vé xe từ Hải Phòng đi Hà Nội ngày 04/12/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 06:30 - 07:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Phòng Travel 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 11:00 - 13:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng (DD BX Thượng Lý) Văn phòng Hà Nội (BX Mỹ Đình) Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hải Phòng (Quán Toan) Văn Phòng Hà Nội (BX Giáp Bát) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Văn phòng An Lão Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 09:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 07:00 - 09:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 13:00 - 15:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Hải Phòng Travel 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Ô Hô 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Cầu Niệm Bến xe Yên Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Gonow Bus (BeeGroup) 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Số 90 Phạm Hùng Limousine 10 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 00:00 - 02:47
Thời gian: 02:47
Bến xe Thượng Lý Bến xe Giáp Bát Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 09:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 12:00 - 14:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Nam Anh Limousine 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
VP Vĩnh Bảo Vp Hà Nội Limousine 9 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Thượng Lý Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
BEEGROUP 00:00 - 02:30
Thời gian: 02:30
Văn Phòng Hải Phòng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Limousine 10 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 16:00 - 18:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 14:00 - 16:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Hải Phòng Travel 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Ô Hô 00:00 - 01:40
Thời gian: 01:40
Cầu Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Cat Ba Discovery 16:00 - 19:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Cát Bà Văn phòng Hà Nội Ghế ngồi 45 chỗ 0
DC Transport 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Số 300 Hùng Vương Số 166 Phố Huế Ghế ngồi 7 chỗ 0
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 17:00 - 19:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 15:00 - 17:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Hải Phòng Travel 13:00 - 14:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Long Biên Limousine 9 chỗ VIP 0
Hoàng Phú Limousine 00:00 - 01:15
Thời gian: 01:15
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hải Phòng (Quán Toan) Văn phòng Hà Nội (BX Mỹ Đình) Ghế ngồi 16 chỗ 0
DC Transport 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Số 300 Hùng Vương Số 166 Phố Huế Ghế ngồi 7 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Vĩnh Niệm Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:30
Thời gian: 01:00
Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Phòng Travel 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 0
AGO Hoàng Phương 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng Văn phòng Cầu Giấy Limousine 9 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 02:00
Thời gian: 02:00
Văn Phòng Hải Phòng (DD BX Thượng Lý) Văn Phòng Hà Nội (BX Giáp Bát) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Trung Thành Limousine 00:00 - 01:10
Thời gian: 01:10
Vp Hải Phòng Văn phòng Hà Nội Limousine 11 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Quán Toan Bến xe Gia Lâm Ghế ngồi 45 chỗ 0