Vé xe từ Hải Phòng đi Đà Nẵng ngày 23/09/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Dương Vũ 16:30 - 06:10
Thời gian: 13:40
Bến xe Thượng Lý Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 0
Vạn Lục Tùng 14:45 - 05:15
Thời gian: 14:30
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 00:40
Thời gian: 17:40
Bến xe Thượng Lý Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 17:10
Thời gian: 17:10
Chợ Cầu Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 23:42
Thời gian: 17:42
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0
HTX Sài Gòn 07:00 - 00:10
Thời gian: 17:10
Chợ Cầu Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 0
A Thuyết 00:00 - 17:40
Thời gian: 17:40
Bến xe Thượng Lý Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 0
Thành Nhân - Hải Phòng 06:00 - 22:12
Thời gian: 16:12
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 0