Vé xe từ Hải Phòng đi Đà Nẵng ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Liên Công 07:00 - 00:12
Thời gian: 17:12
Hải Phòng Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 2010 370.000
Thu Trang 11:15 - 03:57
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Vạn Lục Tùng 14:45 - 03:45
Thời gian: 13:00
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:30 - 01:00
Thời gian: 17:30
Bến xe Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thành Nhân - Hải Phòng 07:00 - 01:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
HTX Sài Gòn 08:00 - 00:42
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Việt Sơn Anh 12:10 - 04:40
Thời gian: 16:30
Thị Trấn Vĩnh Bảo Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 400.000
Liên Công 07:30 - 00:12
Thời gian: 16:42
Bến xe Vĩnh Bảo Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 2010 370.000
Thu Trang 10:45 - 03:57
Thời gian: 17:12
Bến xe Thượng Lý Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Dương Vũ 16:30 - 06:45
Thời gian: 14:15
Bến xe khách Thượng Lý Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 46 chỗ 375.000
HTX Sài Gòn 07:30 - 00:42
Thời gian: 17:12
Bến xe Thượng Lý Đà Nẵng Huyndai 40 chỗ 370.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000