Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 30/06/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Daiichi Travel 14:30 - 17:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:00 - 12:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:00 - 08:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:10 - 11:40
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:20
Thời gian: 01:30
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng An Lão Ghế ngồi 16 chỗ 0
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:40
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 10:10 - 11:40
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 19:10 - 20:40
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:50
Thời gian: 02:00
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:25
Thời gian: 01:55
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 21:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Vĩnh Bảo (đối điện BX Vĩnh Bảo) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:10 - 20:25
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Long Biên Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
DC Transport 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Số 166 Phố Huế Số 300 Hùng Vương Ghế ngồi 7 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 16 chỗ 0
Daiichi Travel 10:30 - 13:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 12:30 - 13:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:40 - 13:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 15:40 - 17:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:40 - 19:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 19:10 - 20:10
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 18:40 - 20:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:10
Thời gian: 01:40
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 29 chỗ 0
Cát Bà Express 14:00 - 17:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 15:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:00
Thời gian: 01:10
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng An Lão Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 15:40 - 17:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 16 chỗ 0
Daiichi Travel 08:01 - 11:01
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:20 - 15:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:35
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 15:50 - 17:35
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Long Biên Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Trung Thành Limousine 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 9 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng 128 Ngọc Trì, Cổ Linh Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Daiichi Travel 12:30 - 15:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 12:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 10:00 - 11:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:00 - 19:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 16:30 - 18:25
Thời gian: 01:55
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Vĩnh Bảo (đối điện BX Vĩnh Bảo) Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:40
Thời gian: 02:10
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0