Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 29/05/2022

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 07:30 - 11:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 07:40 - 09:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:30 - 13:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 13:40 - 15:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 16:30 - 18:25
Thời gian: 01:55
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 18:40 - 20:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng 128 Ngọc Trì, Cổ Linh Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 00:40
Thời gian: 00:40
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng An Lão Ghế ngồi 16 chỗ 0
Good morning Cát Bà 12:01 - 15:41
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 11:00 - 13:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 11:40 - 13:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 17:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 14:50 - 16:35
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 15:50 - 17:35
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:10
Thời gian: 01:40
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 29 chỗ 0
AGO Hoàng Phương 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng 128 Ngọc Trì, Cổ Linh Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 09:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 09:30 - 10:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:40 - 12:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 12:20 - 13:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 16:30 - 17:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng An Lão Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Long Biên Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Hải Âu 00:00 - 01:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Nguyên 00:00 - 02:45
Thời gian: 02:45
Đối diện AEON MALL Long Biên Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 35 chỗ 0
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:40
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 15:40 - 17:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 14:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:30 - 13:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 20:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 11:30 - 12:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:00 - 19:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 14:30 - 16:25
Thời gian: 01:55
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 16 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 18:00 - 20:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Phòng Travel 20:00 - 22:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Nguyễn Quốc Trị Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:15
Thời gian: 01:15
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Good morning Cát Bà 07:31 - 11:11
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 13:00 - 15:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:40 - 12:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 17:40 - 19:40
Thời gian: 02:00
Bến xe Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 10:30 - 11:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 14:30 - 15:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:25
Thời gian: 01:55
Văn phòng Giáp Bát Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 29 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 16:50 - 18:35
Thời gian: 01:45
Văn phòng Mỹ Đình Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Âu 18:30 - 19:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 19:30 - 20:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn Bus 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Mỹ Đình Văn phòng Quán Toan Ghế ngồi 16 chỗ 0
Hải Phòng Travel 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Long Biên Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Trung Thành Limousine 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 9 chỗ 0
DC Transport 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Số 166 Phố Huế Số 300 Hùng Vương Ghế ngồi 7 chỗ 0
Hải Âu 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 06:30 - 07:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 13:30 - 15:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 19:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Anh Huy Đất Cảng 15:00 - 17:45
Thời gian: 02:45
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thượng Lý Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 0
Hải Âu 16:00 - 17:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 17:30 - 18:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Văn phòng An Lão Ghế ngồi 45 chỗ 0
Hải Âu 18:00 - 19:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 18:30 - 20:40
Thời gian: 02:10
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Phòng Travel 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Long Biên Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 0
Ô Hô 00:00 - 00:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Gia Lâm Cầu Niệm Ghế ngồi 45 chỗ 0
Kết Đoàn 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Giáp Bát Văn phòng 728 Thiên Lôi Ghế ngồi 16 chỗ 0