Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 27/02/2021

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Good morning Cát Bà 07:30 - 11:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
BEEGROUP 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Hải Nguyên 09:00 - 12:15
Thời gian: 03:15
Công an huyện Sóc Sơn Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 29 chỗ 0
Nam Anh Limousine 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội VP Vĩnh Bảo Limousine 9 chỗ 0
Hải Âu 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 19:00 - 20:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 12:00 - 13:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:30 - 15:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
BEEGROUP 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 16:00 - 17:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 19:00 - 20:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:00 - 15:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:00 - 15:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
BEEGROUP 20:00 - 21:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Full Moon 00:00 - 03:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 0
Hải Âu 15:30 - 16:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 16:30 - 18:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:00 - 15:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:00 - 15:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
BEEGROUP 18:00 - 19:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 19:00 - 20:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Trung Thành Limousine 00:00 - 01:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Vp Hải Phòng Limousine 11 chỗ 0
Hải Âu 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 12:00 - 13:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 18:40 - 20:10
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Nguyên 17:45 - 20:30
Thời gian: 02:45
Đối diện AEON MALL Long Biên Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 35 chỗ 0
BEEGROUP 12:00 - 13:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 00:00 - 01:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 15:30 - 16:40
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 17:00 - 18:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 14:30 - 15:45
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Nguyên 17:45 - 21:15
Thời gian: 03:30
Công an huyện Sóc Sơn Bến xe Cầu Rào Ghế ngồi 35 chỗ 0
BEEGROUP 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
BEEGROUP 10:00 - 11:30
Thời gian: 01:30
Số 90 Phạm Hùng Văn Phòng Hải Phòng Limousine 10 chỗ 0
Hải Nguyên 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Đối diện AEON MALL Long Biên Bến xe Niệm Nghĩa Ghế ngồi 29 chỗ 0
Hải Âu 00:00 - 01:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 12:00 - 13:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Gia Lâm Bến xe Niệm Nghĩa Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 15:30 - 16:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Gia Lâm Văn Phòng 602 Phạm Văn Đồng Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 19:00 - 20:10
Thời gian: 01:10
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Niệm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0
Hải Âu 16:50 - 18:20
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 0