Vé xe từ Hà Nội đi Hải Phòng ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 09:55
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Full Moon 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Hà Nội Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 200.000
Văn Minh (Hải Phòng) 11:30 - 13:30
Thời gian: 02:00
Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Ghế ngồi 16 chỗ 80.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Nam Anh Limousine 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Vp Hà Nội VP Vĩnh Bảo Limousine 9 chỗ 100.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 12:55
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Gia Lâm Bến xe Vĩnh Bảo Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 90.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Orient Travel 10:10 - 13:10
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Limousine 29 chỗ VIP 250.000
Daiichi Travel 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
96 Nguyễn Hữu Huân 19 Núi Ngọc Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 13:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Orient Travel 07:40 - 10:40
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Limousine 29 chỗ VIP 250.000
Hải Âu 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng An Lão Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Cát Bà Express 10:45 - 14:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:25
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Hải Âu 06:00 - 07:15
Thời gian: 01:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quán Toan Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000