Xây Dương

Địa chỉ
 Trụ sở: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thông tin nhà xe Xây Dương

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Mỹ Đình 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội (0230) 382.7206 (0230) 382.7206
Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (0230) 382.7206 (0230) 382.7206